Bakgrunn og aktiviteter

UTDANNING

2007-2009 Praktisk-pedagogisk utdanning, NTNU

2001-2005 Doktorgrad i matematikk (algebra), NTNU

2000-2001 Hovedfag i matematikk (algebra), NTNU

1994-1999 Cand.mag i matematikk og fysikk, NTNU og Universitetet i Split, Kroatia

 

YRKESERFARING

aug.2017-d.d      Førsteamanuensis i matematikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU

2014- aug.2017      Førsteamanuensis i matematikk ved Matematikksenteret, NTNU

                    20 % stilling ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, HiST

2006-2014  Førsteamanuensis i matematikk ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning,

                   Høgskolen i Sør-Trøndelag

2005-2006  Post.doc-stilling i matematikk, NTNU

2001-2005  Doktorgradsstipendiat i matematikk, NTNU

 

FORSKNINGSINTERESSER

  • Matematikklærerkompetanse og dens utvikling
  • Utvikling av tallforståelse
  • Kommunikasjon i matematikk og dens rolle for læring og undervisning.
  • Resonnering og argumentasjon i matematikk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Valenta, Anita; Enge, Ole. (2016) Tenkt samtale som redskap til å planlegge og gjennomføre matematikksamtaler. Matematikksamtaler. Undervisning og læring - analytiske perspektiv.
  • Enge, Ole; Valenta, Anita. (2012) Reasoning in mathematics - hoe and for whom? Student teacher's use of representations. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.