Bakgrunn og aktiviteter

ARBEIDSOPPGAVER

Lederstøtte, med ansvar for instituttets administrative oppgaver. Arbeidsområdet dekker virksomhetsstyring, økonomi, HR, infrastruktur, studie- og forskningsadministrasjon.  

 

FORSKNINGSPROSJEKT (STIPENDIAT)

Individual, cultural and structural causes for sick leave and exclusion from work in early age (2009 - 2012)

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1213279056278&pagename=sykefravaer/Hovedsidemal&p=1226993895596

 

UTDANNING

Cand.polit. NTNU 2003 Hovedfag i sosiologi

Sosiologi med fordypning innen arbeidsliv, rådgivningspedagogikk, bedriftsøkonomi

 

YRKESERFARING

2015 - dd Kontorsjef Pedagogisk institutt

2014 - 2015 Leder av forskningsseksjonen. SVT

2012 - 2014 Kontorsjef Pedagogisk institutt (perm fra mai 2014)

   Våren 2013 også kontorsjef for Institutt for voksnes læring og rådgivningsvit. 

   Oktober 2013 - mai 2014 også kontorsjef for Norsk senter for barneforskning

2009 - dd NTNU, PhD stipendiat, institutt for samfunnsmedisin, DMF

   Mai - september 2010 kontorsjef for institutt for samfunnsmedisin, DMF

2008 - 2009 NTNU, Kontorsjef Pedagogisk institutt (permisjon)

2003 - 2008 NTNU, Kontorsjef Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

   Fra 2007 innebar det også adm. ledelse av MI lab, SFI (NFR)

1987 - 2000 NSB, Administrasjon, lederstøtte

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner