Bakgrunn og aktiviteter

SENIORRÅDGIVER INNEN FORSKNINGSADMINISTRASJON

Jeg jobber primært med forskning og forskningsadministrasjon, men har lang erfaring som kontorsjef; Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk 2003-2008 og Pedagogisk institutt 2008-2015), og som administrativ leder; Medical Imaging Lab (MI lab) https://www.ntnu.edu/milab (2007-2008) og Strategi for etter- og videreutdanning av PP-tjenesten (SEVU-PPT) https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/strategi-for-etter--og-videreutdanning-i-ppt/ (2014 - 2019). 

 

Som del av forskningsprosjektet Individual, cultural and strucktural causes for sick leave and exclusion from work in early age (2009-2012) så jeg spesifikt på veksten av unge uføre. I dag  er jeg del av forskningsgruppen Relasjonell velferd (IPL) hvor min motivasjon er å se narrativer og strukturer/diskurser i sammenheng for potensielt å kunne avdekke utilsiktede sider ved politiske tiltak eller eksplisitte velferdstjeneseter mer generelt.

https://www.ntnu.no/ipl/relasjonell-velferd

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2015

  • Karlsen, Anita Oxaas. (2015) Openings and Barriers: Institutional Reforms and the Structuring of Young Work-seekers' Routes Towards Disability Pension. Congress of Qualitative Inquiry . University of Illinois at Urbana-Champaign; Illinois. 2015-05-20 - 2015-05-23.

2014

2012

  • Karlsen, Anita Oxaas; Sætnan, Ann Rudinow. (2012) Hvorfor mottar stadig flere uføretrygd?. Fra ungdom til voksen - fra skole til arbeid . Oppvekstprogrammet Nord-Trøndelag; HiNT Levanger. 2012-01-26 - 2012-01-26.

2011

  • Karlsen, Anita Oxaas; Sætnan, Ann Rudinow. (2011) A view from below. What can we learn from young men entering working life after many years of exclusion?. Sykefravær og uførhet i Norden . Norges forskningsråd; Svolvær. 2011-05-29 - 2011-05-31.
  • Karlsen, Anita Oxaas; Sætnan, Ann Rudinow. (2011) ”I was offered a disability pension, but I rejected it. I am not too ill to work” Young adults struggling in their transition to working life. Understanding the Social World . The University of Huddersfield; Huddersfield. 2011-07-13 - 2011-07-15.
  • Karlsen, Anita Oxaas; Sætnan, Ann Rudinow. (2011) Økningen av unge uføre indikerer sykdom, men er det de unge eller systemet som trenger ”medisin”?. Trygdeforskningsseminaret 2011 . Høgskolen i Lillehammer og NAV Oppland; Lillehammer. 2011-11-28 - 2011-11-29.

2009