Bakgrunn og aktiviteter

Er ansatt ved institutt for biologi med spesielt ansvar innen emnet Bi1002, Faunistikk og floristikk. Ansvarlig for administrative oppgaver som kursplanlegging, gjennomføring og koordinering av blant annet lab, felt-aktivitet og eksamensavvikling. Underviser evertebratene noe som innebærer både forelesninger eller omvendt klasseromsundervisning samt felt og lab-undervisning. Assisterer ved lab-undervisning for andre forelesere og i andre kurs samt støtter opp om undervisnings- og forskningsoppgaver knyttet til instituttet. Ansvarlig for å holde oversikt over- og vedlikeholde den systematiske samlingen av dyr som brukes i undervisningen. Etanolansvar. Koordinerer utleie av Sletvik feltstasjon. I tillegg ansvar og oppgaver innen formidling som blant annet innebefatter besøk av skoleelever og andre arrangement. Jeg liker godt både Inspera og Blacboard. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Altin, Dag; Bakken, Torkild; Rapp, Hans Tore; Kaltenborn, Anita; Sandlund, Vera. (2015) Systematisk oversikt i faunistikk. BI1002 Faunistikk og floristikk. Utgave 3.0. 2015.
  • Kaltenborn, Anita. (2003) Pathophysiological events occurring on endothelial cells after bubble formation made by decompression sickness: An evaluation of methods of treatment and the experimental procedures applied. 2003.
  • Kaltenborn, Anita. (2003) Pathophysiological events occurring on endothelial cells after bubble formation made by decompression sickness: An evaluation of methods of treatment and the experimental procedures applied. 2003.