Senter for molekylær inflammasjonsforskning (SFF-CEMIR)

CEMIR (Foto: Geir Morgen)

I immunforsvaret har vi sensorer som gjenkjenner molekyler fra både mikrober og fra skadde celler i kroppen. Aktivering av disse sensorene utløser en inflammasjon (betennelse) som har til hensikt å fjerne mikrober og reparere skadene. Selve inflammasjonsreaksjonen må reguleres nøye. En alt for kraftig reaksjon kan føre til blodforgiftning. Kronisk inflammasjon er koblet til sykdommer som aterosklerose, kreft, overvekt, diabetes type II, Alzheimer's sykdom og inflammatorisk tarmsykdom.

Et sentralt spørsmål er hvordan inflammasjon kan være så nært knyttet til mange tilsynelatende forskjellige kroniske sykdommer.

CEMIR sitt forskningsprogram har som hypotese at nøkkelen til nye terapeutiske mål for kroniske inflammatoriske sykdommer finnes i de helt tidlige faser av inflammasjonsresponsen hvor sensorer i det medfødte immunforsvaret aktiveres.

Les mer om CEMIR på våre engelske sider