Alexey Stovas

Professor Institutt for geovitenskap og petroleum
73597139
S. P. Andersens veg 15A, PTS I * L242

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner