course-details-portlet

TPG4125 - Seismisk bølgeforplantning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Elastiske bølger. Grunnleggende om elastisitetsteori. Bølgeligning og eikonal ligning. Amplituder og reisetider. Konverterte bølger, flere-gangs reflekterte bølger, diffrakterte bølger, hodebølger og dykkebølger. Demping og hastighetsdispersjon. Homogene og heterogene modeller. Flere-lags medium. Refleksjon og overføring ved grensesnitt. Anisotropiske modeller og parametere. Teori om effektivt medium. Grunnleggende om seismisk databehandling og seismisk imaging.

Læringsutbytte

Ingress:
Emnet skal gi en oversikt over, og teoretisk forståelse av hvordan seismiske bølger forplanter seg i jorden, spesielt med henblikk på anvendelser av refleksjons-seismikk innen leting etter hydrokarboner.

Kunnskaper:
Studentene skal forstå hvordan seismiske bølger forplantes i et medium og hvordan en seismisk innsamling settes opp for å måle utsendte bølger. I tillegg skal studentene ha en oversikt over hvordan seismisk prosessering utføres.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne tolke seismiske skudd og CMP-gathers med hensyn til ulike bølgetyper. Studentene skal også ha oversikt over begrepsapparatet brukt innen seismisk bølgeforplantning.

Generell kompetanse:
Studentene skal ha basiskunnskap innen seismisk bølgeforplantning som grunnlag for mer avanserte emner innen faget.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Sheriff og Geldart: Exploration Seismology, Cambridge.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4020 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Seismikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 24.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU