TPG4125 - Seismisk bølgeforplantning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bølgeligningen og bølgeforplantning. En-dimensjonal bølgeforplantning. Elastisitetsteori. P- og S-bølger. Akustisk impedans. Refleksjon og transmisjon av plane bølger. Absorpsjon. Diffraksjon. Geometrisk spredning. Ray-tracing. Endelig differanse modellering. Bølgebanens geometri. Gangtidsapproksimasjoner og gangtidskorreksjoner. Multiple refleksjoner. Seismisk støy. Tolkning av hastighetsanalyse.

Læringsutbytte

Ingress:
Emnet skal gi en oversikt over, og teoretisk forståelse av hvordan seismiske bølger forplanter seg i jorden, spesielt med henblikk på anvendelser av refleksjons-seismikk innen leting etter hydrokarboner.

Kunnskaper:
Studentene skal forstå hvordan seismiske bølger forplantes i et medium og hvordan en seismisk innsamling settes opp for å måle utsendte bølger. I tillegg skal studentene ha en oversikt over hvordan seismisk prosessering utføres.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne tolke seismiske skudd og CMP-gathers med hensyn til ulike bølgetyper. Studentene skal også ha oversikt over begrepsapparatet brukt innen seismisk bølgeforplantning.

Generell kompetanse:
Studentene skal ha basiskunnskap innen seismisk bølgeforplantning som grunnlag for mer avansert kurs innen faget.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Sheriff og Geldart: Exploration Seismology, Cambridge.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4020 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 19.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.