Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Johansen, Stein Erik; Page, Alexander Gamst. (2011) Language Relations in Guangzhou. The Intimate and Official Dimension of Linguistic Codes in Urban China. 2011.