Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet lege. Mangeårig bakgrunn fra allmennlege-/fastlegepraksis, helsestasjon og psykiatri. Underviser sykepleiestudenter i anatomi, fysiologi og biokjemi, somatisk sykdomslære samt psykiatri.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner