Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet lege. Mangeårig bakgrunn fra allmennlege-/fastlegepraksis, helsestasjon og psykiatri. Underviser sykepleiestudenter i anatomi, fysiologi og biokjemi, somatisk sykdomslære samt psykiatri.