Bakgrunn og aktiviteter

Inger-Lise Aamot er utdannet fysioterapeut og er post doctor ved CERG, K.G. Jebsen- Senter for hjertetrening. Hun er faglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin ved St. Olavs Hospital.

Utdanning:

  • Fysioterapeut, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1999
  • Mastergrad i Bevegelsesvitenskap, NTNU 2007
  • PhD i Klinisk medisin, NTNU 2013

Forskningsinteresser:

Trening som behandling ved hjertesykdom, utvikling av tjenestetilbud til hjertepasienter, måling av fysisk aktivitet.

Pågående prosjekter:

IT IS HOPE 4 HF

Trening som Livslang Hjertemedisin;  undersøker langtidseffekt av hjerterehabilitering og hvilke faktorer som påvirker etterlevelse av anbefalinger om fysisk aktivitet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner