Jesper Aagaard Petersen

Førsteamanuensis / nestleder for forskning

Institutt for lærerutdanning
73598312
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider primært med religionsdidaktikk, vitenskapelig teori- og metodelære og vestlig samtidsreligion. Jeg er ekspert på moderne satanisme og alternative religioner i nutiden, religionsdidaktiske problemstillinger og almen religionsvidenskab.

For øyeblikket tilrettelegger jeg et større forskningsprosjekt om naturvitenskapelig populærformidling som erstatningsreligion, herunder læreres verdiformidling i skolen. I øvrigt er min forskning rettet mot

 • akademisk religionsdidaktikk som teori og praksis
 • grænsesprængende religion og/i grænsesprængende kunst
 • religion og populærkultur
 • sekularitet og ikke-religion

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2016

 • Dyrendal, Asbjørn; Lewis, James R; Petersen, Jesper Aagaard. (2016) The Invention of Satanism. Oxford University Press. 2016. ISBN 9780195181104.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2016) Satanism in Denmark. Western Esotericism in Scandinavia.
 • Petersen, Jesper Aagaard; Holt, Cimminnee. (2016) Modern Religious Satanism: A Negotiation of Tensions. Oxford Handbook of New Religious Movements vol.2.

2015

 • Petersen, Jesper Aagaard. (2015) Contemporary Satanism. The Occult World.

2014

 • Lewis, James R.; Petersen, Jesper Aagaard. (2014) Controversial New Religions. Oxford University Press. 2014. ISBN 9780199315314.

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 • Lewis, James R.; Petersen, Jesper Aagaard. (2008) The Encyclopedic Sourcebook of Satanism. Prometheus Books. 2008. ISBN 1-59102-390-4.
 • Lewis, James R.; Petersen, Jesper Aagaard. (2008) The Encyclopedic sourcebook of Satanism. Prometheus Books. 2008. ISBN 978-1-59102-390-6.

2005

 • Lewis, James R.; Petersen, Jesper Aagaard. (2005) Controversial New Religions. Oxford University Press. 2005. ISBN 0195156838.

2002

 • Petersen, Jesper Aagaard. (2002) Binary Satanism: The Construction of Community in a Digital World. Syzygy (Stanford, Calif.). vol. 11.
 • Petersen, Jesper Aagaard. (2002) Introduction. Syzygy (Stanford, Calif.). vol. 11.

2001