Systemer

Avdeling for studieadministrasjon

Systemer

Felles Studentsystem (FS)

FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. FS utvikles og forvaltes av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

FS er i bruk ved 34 utdanningsinstitusjoner i Norge.

Data som er registrert i det studieadministrative systemet FS benyttes i en rekke applikasjoner og tjenester. Se FS dokumentasjon og brukertilgang.  

Her er noen av applikasjonene som er integrert med FS:

Studentweb

Studentweb er studentenes grensesnitt for å administrere sine studier. Logg inn.

Søknadsweb

Søknadsweb brukes for å søke opptak til en rekke studier ved NTNU.

Emneplanlegging på nett (EPN)

Emneplanlegging på nett er en applikasjon for å opprette, endre og kvalitetssikre informasjon om NTNUs emner.

TP

TP er et timeplanleggings-, eksamensplanleggings og romreservasjonssystem.

Evuweb

Etter- og videreutdanningsweb er søknadsweb for etter- og videreutdanningskurs.

GAUS

GAUS er søketjeneste for Godkjenning Av Utenlandske Studier.

18 nov 2019

Kontakt

Kontakt

E-post:

fshjelp@adm.ntnu.no

Besøksadresse

Jonsvannsveien 82, 3. etasje

Postadresse

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Postboks 8900, 7491 Trondheim