Enhet for etter- og videreutdanning

Enhet for etter- og videreutdanning


Gamle nettsider

Obs! Avdeling for utdanningskvalitet, avdeling for studenttjenester og avdeling for studieadministrasjon er slått sammen til en ny avdeling: Avdeling for utdanning. Nettsidene til de tidligere avdelingene og tilhørende enheter og seksjoner vil snart bli tatt ned.

Se enhetens nye nettsider under Avdeling for utdanning:

Enhet for etter- og videreutdanning

Fagmiljøer

Vi bistår fagmiljøer

med å utvikle, markedsføre og administrere etter- og videreutdanningstilbud under samlebetegnelsen NTNU VIDERE. Se temaside om etter- og videreutdanning på Innsida.

Arbeidslivet

Vi bistår arbeidslivet

ved å koble behov med fagekspertise, utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud og utforske nye leveranseformer. 

Konferanser

Vi bistår med konferanser

Vi bistår NTNUs fagmiljøer og samarbeidspartnere med planlegging, rådgivning samt administrativ og praktisk gjennomføring av konferanser. Les om våre konferansetjenester (NTNU konferanser)

Kontakt

Kontakt:

E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 66 43
Postadresse: 7491 Trondheim
Besøksadresse: Akrinn Vest Kalvskinnet, Gunnerus gt 5
Se ansatte

NTNUs kontor i Oslo

Kart

Kart

Nettsider

Nettsider:

NTNU VIDERE

  • Presentasjon av hele vårt tilbud av videreutdanning og deltidsstudier

NTNU konferanser

  • Første stopp for deg som skal arrangere konferanse

Viderebloggen.no

  • I dybden om livet som videreutdanningsstudent og utvalgte studietilbud

Planlegge og gjennomføre etter- og videreutdanning

  • Temaside om EVU på Innsida