Masterplan for bygg- og eiendomsutvikling for NTNU 2025-2050

Masterplan for bygg- og eiendomsutvikling for NTNU 2025-2050

Her finner du informasjon om prosjektet «NTNUs masterplan for bygg- og eiendomsutvikling 2025-2050». 


Involvering og innspill til masterplanen

Fremdrift og prosjektinformasjon

Nyheter og aktiviteter i prosjektet

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Masterplan for bygg- og eiendomsutvikling for NTNU 2025-2050

Masterplanen være et overordnet styringsdokument som skal: 

  • Gi tydelige føringer for prioritering av NTNUs utvikling av bygg og eiendommer for å støtte opp under universitetets faglige virksomhet. 

  • Underbygge måloppnåelse for kjernevirksomheten, universitetets egne målsetninger og nasjonale føringer. 

  • Være et overordnet og langsiktig styringsverktøy for ledelsen. Skal gjelde for bygg- og eiendomsutvikling, eide og leide bygg. Skal gi føring for prioritering mellom store prosjekt for renovering/rehabilitering og investering i nybygg. Utarbeide prioriteringsliste for prosjekt fra og med 100 mill. kr.  

  • knytte sammen planer som: campusplaner, campussamling og økonomistyringsplaner som investeringsplan og vedlikeholds- og utviklingsplan. 

  • Planen skal revideres hvert 4-5. år. 

Sluttproduktet av alt arbeidet skal resultere i en føring for prioritering og en anbefalt prioriteringsliste til NTNUs styre over prosjekter og tiltak på våre eiendommer.   

27 mar 2023