Executive Master

Master of Technology Management

– Opptak og opptakskrav

Neste oppstart er i januar 2018. Det er fortløpende opptak.


Fri, 25 Aug 2017 13:22:33 +0200

Hvordan søke opptak?

  1. Send inn nettskjema for å søke
  2. Ettersend følgende på epost til tove.krokstad@iot.ntnu.no eller per post til NTNU-IØT, MTM-programmet, 7491 Trondheim:
    • Kort beskrivelse av din motivasjon for å delta
    • Kopi av vitnemål og karakterutskrift fra høyere utdanning, CV og eventuelle attester fra arbeidserfaring

Opptakskrav

For opptak kreves:

  • 300 studiepoeng (normalt 5 år) fra høyskole/universitet, primært i form av en avsluttet grad/utdanning (mastergrad). De som har 300 studiepoeng, men ikke en avsluttet grad, vurderes særskilt i det enkelte tilfelle.
  • fem års relevant yrkeserfaring.

For søkere som ikke har en mastergrad eller tilsvarende, vil opptakskomitéen gjøre en samlet vurdering av utdanning, arbeidserfaring og lignende som kan være relevant for opptak. 


Innpassing av tidligere utdanning

Det gis ikke fritak for/innpassing av tidligere utdanning.


Dokumentasjon

Dokumentasjonen din trenger ikke være bekreftede kopier, men kopiene må være av god kvalitet. Kopiene skal være ensidige og i A4-format. Alle sidene i vitnemålet eller karakterutskriften må være kopiert.

Dokumentasjonen blir kontrollert

Du er selv ansvarlig for at den innsendte dokumentasjonen er riktig. All dokumentasjon blir kontrollert av saksbehandlerne, og du kan bli bedt om å legge fram originaler. Hvert semester vil et tilfeldig utvalg av dokumentasjon fra søkere bli kontrollert direkte mot institusjonen som har utstedt dokumentet.

Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister studieplassen.

Falsk dokumentasjon rammes av straffelovens paragraf 166 og paragraf 182, og blir alltid politianmeldt.

Navneskifte

Dersom du har skiftet navn og noen av eller alle dine vitnemål/attester viser annet navn enn det du har i dag, må dokumentasjon på navneendringen vedlegges (navnebevilgning, vigselsattest e.l.)