Det humanistiske fakultet

Institutt for musikk

  • Musikkteknologi, NTNU - hender og knapper

  • Dansevitenskap, NTNU - danseforestilling

  • Musikkvitenskap, NTNU - satslæreundervisning

  • Utøvende klassisk, NTNU - orkesterøvelse

  • Utøvende jazz, NTNU - utøver blåseinstrument

  • Utøvende musikk, NTNU - konsert i orgelsalen

Institutt for musikk har studietilbud innen musikkvitenskap, musikkteknologi, dansevitenskap og utøvende musikk. Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider både innen forskning og kunstnerisk virksomhet, i tillegg til undervisningen de gir.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist 15. desember for utøvende musikk

Utøvende musikk, inklusive kirkemusikk, har søknadsfrist 15. desember. Dette gjelder alle studier: bachelor, master og årsstudiet i kirkemusikk. Søknad skjer gjennom søknadsweb.

Se mer om søknad og opptaksprøver på hvert enkelt studies nettside:

Søknadsfrist 15. april for musikkteknologi

Musikkteknologi har søknadsfrist 15. april. Søknad til bachelor skjer gjennom Samordna opptak. Søknad til master skjer gjennom søknadsweb.

Se mer om søknad og opptaksprøve/tilleggskrav på hvert enkelt studies nettside:

Søknadsfrist 15. april for musikkvitenskap

Musikkvitenskap har søknadsfrist 15. april og opptaksprøve i mai for årsstudiet og bachelor. Søknad til årsstudiet og bachelor skjer gjennom Samordna opptak. Master har opptaksprøve i juni, og søknad til master skjer gjennom søknadsweb.

Se mer om søknad og opptaksprøver på hvert enkelt studies nettside:

 

Aktivitetskalender

Institutt for musikk

Telefon:
+47 73 59 73 00
Epost:
Generelt:
musikk@hf.ntnu.no
Opptak:
musikk-opptaksinfo@hf.ntnu.no
Besøks- og leveranseadresser:
Adresser
Postadresse:

NTNU Institutt for musikk
7491 Trondheim
Norway