Institutt for kjemi

  • Bachelorstudenter i kjemilaben. Foto: Per Henning/NTNU
  • Organisk kjemi.
  • Aerogel. Foto: Per Henning/NTNU
  • Odne Burheim i termodynamikklaben. Foto: Geir Mogen/NTNU

Kontakt

Ansatte ved Institutt for Kjemi

Telefon: +47 73550870

Epost: postmottak@chem.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Realfagbygget D2-103

Postadresse

Institutt for kjemi, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

Institutt for kjemi tilbyr både teoretiske og praktiske fagområder. Dette påvirker miljø, industri, skoleverket, forskning og forvaltning. Kjemifag er også basisfag for medisin, biologi og teknologi. Institutt for kjemi (IKJ) er et av seks institutter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Om Institutt for kjemi