Fakultet for naturvitenskap og teknologi

 

Institutt for kjemi


Kart til institutt for kjemi
Større kart til institutt for kjemi

Kontakt

Telefon: (+47) 73 55 08 70

Faks: (+47) 73 55 08 77

Epost:
  postmottak@chem.ntnu.no

Besøksadresse:
  Høgskoleringen 5
  Realfagbygget blokk D, 2.etg.

Postadresse:
  Institutt for kjemi, NTNU
  7491 Trondheim