Fakultet for naturvitenskap og teknologi

 

Institutt for kjemi


Kart til institutt for kjemi
Større kart til institutt for kjemi

 

 Forskning

Forskning ved institutt for kjemi

 Forskning ved institutt for kjemi

  Denne siden finnes kun på engelsk

Kontakt

Telefon: (+47) 73 55 08 70

Faks: (+47) 73 55 08 77

Epost:
  postmottak@chem.ntnu.no

Besøksadresse:
  Høgskoleringen 5
  Realfagbygget blokk D, 2.etg.

Postadresse:
  Institutt for kjemi, NTNU
  7491 Trondheim