Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Institutt for kjemi

  • Bachelorstudenter i kjemilaben. Foto: Per Henning/NTNU
  • Aerogel. Foto: Per Henning/NTNU
  • Øyvind Wilhelmsen og Titus van Erp analyserer ligninger. Foto: Per Henning/NTNU

Institutt for kjemi tilbyr både teoretiske og praktiske fagområder. Dette påvirker miljø, industri, skoleverket, forskning og forvaltning. Kjemifag er også basisfag for medisin, biologi og teknologi. Institutt for kjemi (IKJ) er et av seks institutter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Om Institutt for kjemi

Kontakt

Telefon: +47 73550870

Epost: postmottak@chem.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Realfagbygget D2-103

Postadresse

Institutt for kjemi, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

Ansatte ved Institutt for Kjemi

Hva er kjemi?

Hva er kjemi ved Institutt for kjemi?