Hva er kjemi ved NTNU?

 

Kjemi er læren om atomer, molekyler og materialer - deres egenskaper, sammensetning og reaksjoner. Kjemi har tradisjonelt vart inndelt i organisk (organiske forbindelser - disse inneholder karbon og hydrogen) og uorganisk kjemi (kjemi som ikke omhandler organiske molekyler) men grensene mellom disse har på senere tid blitt mindre tydlig.

Institutt for kjemi ved NTNU tilbyr både teoretiske og praktiske fagområder. Kjemifag er basisfag for medisin, biologi og teknologi. Instituttet har et tett samarbeid med fagområder som fysikk, bioteknologi, biologi, medisin, materialteknologi og kjemisk prosessteknologi ved NTNU.

 

Studier i kjemi ved NTNU

Studier ved Institutt for kjemi

 

Forskning i kjemi ved NTNU

Forskning ved Institutt for kjemi (på engelsk)

Forskningsområder innenfor kjemi ved NTNU (på engelsk)

 

Mer informasjon om studier og forskning (på engelsk) ved Fakultet for naturvitenskap.

 
 

Kolbe med væske