Forskning

Institutt for kjemi

Forskning

Alle nettsider om forskning ved Institutt for kjemi finnes kun på engelsk

Research at the Department of Chemistry

PhD candidate in the lab. Photo

Forskningsgrupper (info på engelsk)