Institutt for teknisk kybernetikk

Ledelse

Instituttleder

Nestleder

Ledergruppe

Utvidet ledergruppe

Utvidet ledergruppe - vararepresentanter


Ledergruppen har ansvar for den daglige operative ledelsen av instituttet. Den utvidete ledergruppen er et rådgivende organ til instituttleder i strategiske saker. I tillegg til ledergruppen består den utvidete ledergruppen av valgte representanter for ansatte og studenter.

Saker kan meldes inn via Morten Breivik.