Institutt for teknisk kybernetikk

Ledelse

Instituttleder

Nestleder

Ledergruppe

Utvidet ledergruppe

Ledergruppen har ansvar for den daglige operative ledelsen av instituttet. Den utvidete ledergruppen er et rådgivende organ til instituttleder i strategiske saker. Blant de faste ansatte er alle med, det velges kun blant midlertidig ansatte samt studentene (som er de samme som de instituttillitsvalgte (ITV)).

Saker kan meldes inn via Morten Breivik.