Det humanistiske fakultet

Institutt for språk og litteratur

Forsiden på ISL. Foto. Ved Institutt for språk og litteratur underviser og forsker vi innenfor områdene nordistikk, fremmedspråk, lingvistikk, fonetikk, anvendt språkvitenskap, litteratur og kulturforståelse.

Instituttet tilbyr i tillegg 5-årig lektorutdanning og norskkurs for utenlandske studenter og ansatte.

Kontaktinformasjon 

Ekspedisjon

Bygg 5, nivå 5.
Telefon: 73 59 64 25.

Åpningstider:
Kl. 10.00 - 14.00

Kart Dragvoll

Postadresse:
NTNU, Institutt for språk og litteratur, 7491 Trondheim