Det humanistiske fakultet

Institutt for språk og litteratur

Forsiden på ISL. Foto. Institutt for språk og litteratur tilbyr studier i nordisk, fremmedspråk, europastudier, litteraturvitenskap, fonetikk, språklig kommunikasjon, kulturforståelse og lektorutdanning i språk. Våre ansatte driver forskning og formidling i språk, litteratur, kommunikasjon, samfunn og kultur.

Instituttet tilbyr også norskkurs for utenlandske studenter og ansatte.

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Kontakt oss

Telefon: (+47) 73 59 64 25.

Besøksadresse:

Bygg 5, nivå 5, Dragvoll Campus 

Postadresse:
NTNU, Institutt for språk og litteratur,
N-7491 Trondheim