Det humanistiske fakultet

Institutt for språk og litteratur

Ved Institutt for språk og litteratur underviser og forsker vi innenfor områdene nordistikk, fremmedspråk, lingvistikk, fonetikk, anvendt språkvitenskap, litteratur og kulturforståelse.

Instituttet tilbyr i tillegg en 5-årig lektorutdanning og norskkurs for utenlandske studenter og ansatte ved NTNU.

Instituttet ble opprettet 1.8.2013 og er en sammenslåing av tidligere Institutt for moderne fremmedspråk, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap og Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier.