Det humanistiske fakultet

Institutt for språk og litteratur

Ved Institutt for språk og litteratur underviser og forsker vi innenfor områdene nordistikk, fremmedspråk, lingvistikk, fonetikk, anvendt språkvitenskap, litteratur og kulturforståelse.

Instituttet tilbyr i tillegg 5-årig lektorutdanning og norskkurs for utenlandske studenter og ansatte.


Kontakt oss

Epost: isl@hf.ntnu.no
Telefon: 73 59 64 25
Bygg 5, nivå 5.