Det humanistiske fakultet

Institutt for språk og litteratur

Forsiden på ISL. Foto. Institutt for språk og litteratur tilbyr studier i nordisk, fremmedspråk, europastudier, litteraturvitenskap, fonetikk, språklig kommunikasjon, kulturforståelse og lektorutdanning i språk. Våre ansatte driver forskning og formidling i språk, litteratur, kommunikasjon, samfunn og kultur.

Instituttet tilbyr også norskkurs for utenlandske studenter og ansatte.

Ekspedisjon

Bygg 5, nivå 5.
Telefon: 73 59 64 25.

Åpningstider:
Kl. 9.00 - 14.30

 

Postadresse:
NTNU, Institutt for språk og litteratur,
7491 Trondheim