Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er administrasjonskonsulent ved European Palliative Care Research Centre (PRC). Senteret tilhører Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU og Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital.

Mitt ansvarsområde er administrativ drift av PRC. Dette inkluderer forskningsadministrasjon, økonomioppfølging, kommunikasjon og arrangement.

Jeg er utdannet historiker fra NTNU innen temaet moderne norsk kunnskapshistorie, med kommunikasjon/medievitenskap som andrefag. Jeg jobbet som forsker ved et av NTNUs jubileumsprosjekter i perioden 2008-2010, og har erfaring fra lokal og regional journalistikk på web og papir.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Helgås, Ragnhild Green. (2010) Kraft og kommunikasjon. Elektronisk avdeling ved NTH/NTNU 1910-2010. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 9788251926096.

Rapport/avhandling

  • Helgås, Ragnhild Green; Børresen, Anne Kristine. (2007) Da industrien slo gnister i Verdal - fortellinger om Aker Verdal 1969-1989. 2007.

Andre

  • Helgås, Ragnhild Green; Løhre, Erik Torbjørn; Sand, Kari. (2016) Uhelbredelig kreft - hva er viktig for pasienten?.