Mila Dimitrova Vulchanova

Professor Institutt for språk og litteratur

73596791
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5*5555

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner