Studieavdelingen

Studieavdelingen er først og fremst en serviceavdeling overfor søkere, studenter, ferdige kandidater og fakulteter/fagavdelinger.

Noe av denne servicen innebærer ansvar og brukerstøtte for:

 • Felles studentsystem (FS)
 • Emneplanlegging på Nett (EpN)
 • NTNUs romreservasjonssystem
 • E-læringsverktøyet Itslearning
 • Kvalitetsstøttesystemet (KVASS)
 • Timeplanleggingssystemet Syllabus Plus

Organisering:

 • Ledelse og stab
 • Seksjon for studentservice
 • Seksjon for studieadministrative støttesystemer
 • Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning
 • Internasjonal seksjon
 • Seksjon for rekruttering og opptak
 • Eksperter i Team
 • Universell

 

Kontaktinfo SA

Besøksadresse:
 • Gløshaugen: Gamle kjemi
 • Dragvoll: Bygg 1 nivå 3
Postadresse:
 • Studieavdelingen
 • NTNU
 • 7491 Trondheim