EVU-Kurs

Introduksjon til mindfulness - Filosofisk og teoretisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og praksis

En gruppe mennesker sitter med lukkede øyne og gjør en mindfulnessøvelse.

Sett utenfra kan det se litt merkelig ut når en gruppe mennesker sitter sammen med lukkede øyne, men øvelsen er et forsøk på å få bedre kontakt med seg selv. Foto: Fartein Rudjord

Start: 15.01.2024 10:00
Slutt: 01.08.2024
Søknadsfrist: 01.12.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Oslo og via Zoom

Pris: 6000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: HELG6011

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Mindfulness omhandler å være tilstede i øyeblikket, intensjonelt og uten å dømme (Kabat-Zinn, 1990). Dette er en ferdighet alle mennesker kan trene opp og som har vist seg å ha stor effekt på både helse og velvære. Ulike mindfulness-baserte intervensjonsprogrammer har blitt utviklet med ulike formål, som for eksempel til bruk i arbeidslivet eller for behandling av depresjon eller avhengighet. Emnet gir en grundig innføring i det filosofiske og teoretiske grunnlaget mindfulness hviler på, i forskningsgrunnlaget samt at det gir en praktisk erfaring med trening i mindfulness.

Målgruppe

Målgruppen for dette emnet er alle som er interessert i hvordan å leve et rikere liv, som ønsker å være mer til stede i livet, som ønsker å finne nye måter å håndtere stress på, eller som har en interesse i å lære mer om hva mindfulness er og hvordan det kan bidra positivt i livet. Emnet passer godt for alle som jobber med mennesker.

Innhold

I løpet av de siste tretti årene har mindfulness fått en solid forankring innen medisin og psykisk helsevern. Mindfulness, som kan defineres som 'en viljestyrt og aksepterende oppmerksomhet rettet mot ens opplevelser fra øyeblikk til øyeblikk', ble første gang tatt i bruk i vestlig medisin i 1970-årene av professor Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts, USA. Kabat-Zinn utviklet Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR), et 8-ukers program med systematisk mindfulnesstrening for pasienter med kroniske sykdommer og smertetilstander. Siden har ulike mindfulnessbaserte tilnærminger blitt utviklet for behandling av en rekke fysiske og psykiske lidelser, blant annet mindfulnessbasert kognitiv terapi (MBCT) og mindfulnessbasert tilbakefallsforebygging (MBRP; Mindfulness Based Relapse Prevention).

Denne videreutdanningen er både en introduksjon til mindful praksis, men også en innføring i den underliggende filosofien og teorien mindfulness hviler på. I tillegg vil vi gi en overordnet oversikt over forskningsgrunnlaget som nå foreligger. Dette emnet gir en bred introduksjon til mindfulness og skal gi studenten en dypere forståelse av denne tilnærmingen til livet og hva den kan føre til av helseeffekter og økt livskvalitet.

Emnet er en kombinasjon av teori og praksis, gruppeøvelser, oppgaver og egen praksis, og er utviklet for de som er villige til å engasjere seg i de prosessene denne tilnærmingen hviler på. Studentene vil få en direkte erfaring med kroppsliggjøring av mindfulness i eget liv. Videreutdanningen inviterer til vedvarende indre arbeid hvor studenten utforsker kjerneelementer og temaer innenfor Mindfulness-baserte programmer.

Arbeidsmåter: Dialog og refleksjon, forelesninger, meditasjonsøvelser, gruppeoppgaver og presentasjoner.

Arbeidskrav: skriftlig, personlig refleksjon over egen prosess gjennom studiet; gruppevis presentasjon av forskning. 

Les også våre bloggartikler emnet: 

Emnebeskrivelse

Opptakskrav

Dette emnet krever at du har en Bachelorgrad eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Ved opptak er det "først til mølla"-prinsippet som gjelder så fremt opptakskravet er innfridd.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Foreløpig planlagte samlinger: 

  1. samling: 15.-16. januar i Oslo
  2. samling: 19. februar digitalt
  3. samling: 18. mars digitalt
  4. samling: 15. - 16. april i Oslo
  5. samling: 13. mai digitalt

Noen av samlingene vil være digitale og noen fysisk hovedsakelig i Oslo. Mer informasjon om dette kommer i Blackboard.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard, Inspera

Eksamensbeskrivelse

Semesteroppgave

Pensumlitteratur/kursmateriell

Kabat-Zinn, J. (2015). Livets katastrofer. Oslo: Arneberg. Kapitlene 1-5. (95 sider) - engelsk versjon: Full catastrophe living, 2012

Binder, P.E., Gjelsvik, B. Halland, E.& Vøllestad, J. (2014). Mindfulness i psykologisk behandling, Universitetsforlaget. Kapittel 1-3,7,10 og 13. (85 sider)

Kabat-Zinn, J. (2012). Mindfulness for nybegynnere. Ta livet og øyeblikket tilbake. Arneberg forlag. (196 sider)

Pluss artikler.

Annen informasjon

Vær oppmerksom på at vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.

Annen praktisk informasjon: https://www.ntnu.no/videre/videreutdanningsstudent

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Gunvor Marie Dyrdal, Førsteamanuensis, Institutt for Helsevitenskap, Gjøvik
Mobil: 90175356
Epost: gunvor.dyrdal@ntnu.no
Mark Steven Hopfenbeck, Universitetslektor, Institutt for Helsevitenskap, Gjøvik
Epost: mark.hopfenbeck@ntnu.no

Kontakt

Bente Moslet, NTNU VIDERE
Telefon: 73597672
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev