EVU-Kurs

The International Course on Wood Conservation Technology 2024 (ICWCT)

Studenter som har praktisk gruppearbeid med gjenstander av tre, her en stol.

Kursets andre del er består blant annet av mye praktisk gruppearbeid omkring gjenstander av tre, her en stol. Foto: Samuel J. B. Feragen.

Start: 22.04.2024
Søknadsfrist: 30.09.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Oslo

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: AAR6047

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


ICWCT ble opprettet på anmodning fra UNESCO.  ICCROM, Riksantikvaren og NTNU har samarbeidet om å gjennomføre kurset i Norge annethvert år siden 1984. Kurset retter seg inn mot fagpersoner som jobber med og har litt erfaring innen trebevaring. ICWCT dekker et bredt spekter av tverrfaglige emner knyttet til både bygninger og gjenstander laget av tre.

I 2022 ble kurspartnerne tildelt Europa Nostras Kulturarv-pris innen Utdannelse, kapasitetsbygging & ferdigheter.

Målgruppe

Konservatorer, håndverkere, arkitekter og antikvarer som arbeider med bevaring av bygninger og gjenstander av tre.

Innhold

Faglig innhold

Læreplanen er sammensatt av moduler som berører følgende temaer:

 • Bevaringsteori og prinsipper
 • Treets egenskaper
 • Miljø, klima og forfall
 • Strukturer i tre
 • Konservering av objekter i tre
 • Konservering av bygninger i tre
 • Overflatebehandling

Emnet er organisert i en forberedende digital del, og deretter en praktisk del med tilstedeværelse i Norge. Den digitale delen består av forelesninger, diskusjoner, og gruppearbeid, og krever ca. 25 timers arbeid per uke av deltakerne i perioden det pågår. Forelesningene i de forskjellige modulene vil holdes av anerkjente eksperter innenfor fagfeltet fra hele verden.

Den praktiske delen av emnet varer i to uker med fulltidsprogram som inkluderer ekskursjoner, befaringer, og øvelser. I denne delen vil den teoretiske kunnskapen som deltakerne har tilegnet seg i den digitale delen av emnet, bli anvendt og knytte seg til konkrete problemstillinger og oppgaver.

Les mer om kurset hos Riksantikvaren

Læringsutbytte

Hovedmålene for emnet er:

 • Å gi deltakerne den teoretiske og praktiske kunnskapen som er viktig for å diagnostisere årsaker til forfall, og for å velge de mest hensiktsmessige metodene for bevaring og restaurering av gjenstander og bygninger i tre.
 • Å utvide deltakernes kunnskap utover sine egne yrker for å få en bredere forståelse av forskjellige aspekter og tilnærminger til vern av gjenstander og bygninger i tre.
 • Å bringe mennesker fra forskjellige yrker fra forskjellige land og kulturer sammen for en gjensidig læringserfaring, og trekke på forskjellige erfaringer, praksis og tilnærminger til vern av gjenstander og bygninger i tre, og i bruk av trematerialer.

Opptakskrav

Bachelorgrad og minimum 3 års relevant arbeidserfaring innen bevaring av trebygninger eller gjenstander.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet gjennomføres på engelsk, og det er derfor viktig at deltakerne behersker språket godt, både muntlig og skriftlig.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset gjennomføres våren 2024:

 • digitale samlinger/læringsaktiviteter i perioden 22. april - 31. mai
 • fysisk samling i Oslo i perioden 10.  -  24. juni

Les mer på nettsiden hos ICCROM

 

Eksamensbeskrivelse

Emnet avsluttes med en eksamen som gir 15 studiepoeng fra NTNU dersom den blir bestått. Tilstedeværelse under alle emnets deler, digitalt i første del, og fysisk i andre del, aktiv deltakelse, samt innlevering av deloppgaver, kreves for å bestå emnet.

Pensumlitteratur/kursmateriell

E-bok om Trekonservering

Referanser

Les om erfaringene fra Eliza Doherty - deltaker på kurset i 2021: https://www.annaplowdentrust.org.uk/past-grants/eliza-doherty

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design
Samuel Johan Billaud Feragen, Institutt for arkitektur og teknologi

Kontakt

Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91 89 72 61
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev