course-details-portlet

AAR6047 - The International Course on Wood Conservation Technology

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Læreplanen er sammensatt av moduler som berører følgende temaer:

 • Bevaringsteori og prinsipper
 • Treets egenskaper
 • Miljø, klima og forfall
 • Strukturer i tre
 • Konservering av objekter i tre
 • Konservering av bygninger i tre
 • Overflatebehandling

Emnet er organisert i en forberedende digital del, og deretter en praktisk del med tilstedeværelse i Norge. Den digitale delen består av forelesninger, diskusjoner, og gruppearbeid, og krever ca. 25 timers arbeid per uke av deltakerne i perioden det pågår. Forelesningene i de enkelte modulene vil holdes av anerkjente eksperter innenfor fagfeltet fra forskjellige deler av Verden.

Den praktiske delen av emnet varer i to uker med fulltidsprogram som inkluderer ekskursjoner, befaringer, og øvelser. I denne delen vil den teoretiske kunnskapen som deltakerne har tilegnet seg i den digitale delen av emnet, bli anvendt og knytte seg til konkrete problemstillinger og oppgaver.

Læringsutbytte

Hovedmålene for emnet er:

 • Å gi deltakerne den teoretiske og praktiske kunnskapen som er viktig for å diagnostisere årsaker til forfall, og for å velge de mest hensiktsmessige metodene for bevaring og restaurering av gjenstander og bygninger i tre.
 • Å utvide deltakernes kunnskap utover sine egne yrker for å få en bredere forståelse av forskjellige aspekter og tilnærminger til vern av gjenstander og bygninger i tre.
 • Å bringe mennesker fra forskjellige yrker fra forskjellige land og kulturer sammen for en gjensidig læringserfaring, og trekke på forskjellige erfaringer, praksis og tilnærminger til vern av gjenstander og bygninger i tre, og i bruk av trematerialer.

Læringsformer og aktiviteter

Aktivitetene i emnet vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, oppgaver og øvinger. En detaljert kursplan vil bli presentert ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilstedeværelse under begge emnets deler, digitalt i første del, og fysisk i andre del.
 • Innlevering av deloppgaver og endelig eksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:

 • Arkitektur, etter- og videreutdanning (ARAEVU)
 • Oppdragsbasert videreutdanning AD-fakultetet - høyere grads nivå (ARDEVU)

Obligatoriske aktiviteter

 • Kursdeltakelse

Mer om vurdering

Vurderingsordning: Muntlig gruppeeksamen/ arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Kandidatene får tildelt 15 studiepoeng fra NTNU dersom emnet blir bestått. Tilstedeværelse under alle emnets deler (digitalt i første del og fysisk i andre del), aktiv deltakelse, samt innlevering av deloppgaver og en avsluttende gruppeeksamen, kreves for å bestå emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Oppdragsbasert videreutdanning AD-fakultetet - høyere grads nivå (ARDEVU)

Forkunnskapskrav

Minimum 3 års relevant arbeidserfaring innen bevaring av trebygninger eller gjenstander

Krever opptak til studieprogram:

 • Arkitektur, etter- og videreutdanning (ARAEVU)
 • Oppdragsbasert videreutdanning AD-fakultetet - høyere grads nivå (ARDEVU)

Kursmateriell

Online forelesninger og læringsmateriale presentert under den elektroniske delen. En liste over anbefalt litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR6647 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU