EVU-Kurs

Maritim digital sikkerhet

Mann med arbeidstøy og hjelm foran en rekke dataskjermer i et kontrollrom. Illustrasjonsfoto.

Foto: Adobe Stock, Metamorworks

Start: 09.01.2023
Slutt: 11.04.2023
Søknadsfrist: 01.12.2022

Sted for samlinger: Ålesund

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IPEV6010

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Dette kurset gir deg en innføring i maritim cyberrisikostyring, der du lærer om dagens digitale trusselbilde, gjennomføring av risikovurdering knyttet til cybertrusler og hvordan man kan trene på håndtering av cyberhendelser på skip.

Emnet er på på masternivå og tilbys gjennom Bransjeprogrammet for maritim næring.

Målgruppe

Passer for alle som ønsker å øke sin kompetanse innen maritim cybersikkerhet. For eksempel:

 • Styrmenn/Dekksoffiserer
 • Maskinister
 • Skipselektrikere
 • Rederiansatte (teknisk inspektør, fartøysansvarlig, operasjonsansvarlig, IT, ship management
 • Ansatte som har maritim bakgrunn eller som jobber inn mot maritim industri innen:
  • Klasseselskap
  • Forsikring
  • Myndighetsorgan (sjøfartsdirektoratet, kystverket o.l.)

Emnet retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen maritim næring.

Innhold

Kurset gir innføring i maritim digital sikkerhet, med hovedvekt på implementering av cyber risikohåndtering og digitale sårbarheter. Det er et fokus på utviklingen i maritim industri, risikokommunikasjon og risikohåndtering i et digitalt perspektiv. Det blir bruk av virkelige caser og simulatorscenario for å øke forståelsen av operasjonell håndtering av cyberhendelser, samt fokus på hvordan knytte sjø- og landsiden sammen.

Emnet er inndelt i tre moduler:

 1. Maritim digital sikkerhet og bevissthet
 2. Cyber risikohåndtering i teori og praksis
 3. Cyberhendelser i den maritime industrien – casestudier og simulatorøvelser.

Emnet blir avholdt over tre samlinger med to dagers varighet, der du skal delta på forelesninger, gruppearbeid og simulatorøvinger med tilhørende «debrief».

Kurset IPEV6010 overlapper 100% med TS501822 «Maritim digital sikkerhet».

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende 180 studiepoeng innen f.eks. nautikk, shipping management, maritim management. Søkere som mangler bachelorgrad, men har maritim fagskole (dekksoffiser, maskinist, skipselektriker) og/eller relevant yrkeserfaring kan be om en realkompetansevurdering. 

Prioritering av søkere:

 1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen maritim næring.
 2. Permitterte/ledige i andre bransjer
 3. I jobb i andre bransjer

Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad).

I søknaden må du besvare spørsmål om bransjetilknytning og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger våren 2023

Første samling: 09. - 10. januar 2023

Andre samling: 30. - 31. januar 2023

Tredje samling: 15. - 16. februar 2023

Samlingene finner sted på NTNUs campus i Ålesund. 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Tilgang til egen pc er nødvendig. Digital læringsplattform Blackboard benyttes. Mer info kommer

Eksamensbeskrivelse

Dato: 11.04.2023 12:00

Rapport på 10 - 12 sider (4000 ord) +/- 20 %. 

Pensumlitteratur/kursmateriell

Bok: “Maritime Cybersecurity: A Guide for Leaders and Managers” Second edition, Gary C. Kessler (utgitt 2022)

 Supplerende artikler og annet materiale vil bli distribuert på Blackboard.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Frøy Birte Bjørneseth, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Kontakt

Astrid Østensen, NTNU VIDERE
Elisabeth Hagen, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev