EVU-Kurs

Forskningsbiobanking - Helsedata og persontilpasset medisin

Snap-frysing av brystvev ved hjelp av fryseklemme som er forhåndsnedkjølt i flytende nitrogen. Foto: Jørn Ove Sæternes, LBK, NTNU.

Snap-frysing av brystvev ved hjelp av fryseklemme som er forhåndsnedkjølt i flytende nitrogen. Foto: Jørn Ove Sæternes, LBK, NTNU.

Start: 28.09.2022
Slutt: 01.12.2022
Søknadsfrist: 08.08.2022

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 7500 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6004

Kurset er avlyst.


Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humant biologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. Persontilpasset medisin er et forskningstungt område i rask utvikling, og gode biobanker og helseregistre er viktige bidragsytere innenfor forskning og innovasjon på området. Gjennom dette kurset vil du få høynet ditt bevissthetsnivå rundt en rekke problemstillinger som berører forskningsbiobanking, helsedata og persontilpasset medisin.

Vi har for tiden problemer med vår søknadsportal. Dersom du ikke får opprettet bruker, kan du søke med hjelp av dette nettskjemaet

Målgruppe

Ansatte i offentlig forvaltningsapparat, saksbehandlere, forskere, forskningsmedarbeidere, kvalitetskoordinatorer, rådgivere.

Innhold

Faglig innhold:

Kurset tilbyr en overordnet gjennomgang av viktige problemstillinger innen fagområdene forskningsbiobanking, helsedata og persontilpasset medisin. Du vil lære mer om innsamling og bruk av biologisk materiale og helsedata, etablering og organisering av biobank-aktivitet.

Persontilpasset medisin har fått mer og mer fokus i helseforskning, og du vil gjennom kurset bli mer kjent med begrepet, samt få en innføring i hvordan persontilpasset medisin har en sentral rolle i framtidens helseforskning. 

Læringsutbytte:  

Etter fullført emne skal deltakeren kunne:

  • redegjøre for hva som ligger i ordet «biobanking» og hvordan forskningsbiobankene er organisert i Norge/Norden 
  • redegjøre for hvilke lovreguleringer som påvirker biobankene
  • redegjøre for etiske og personvernrelaterte utfordringer som forskning på humant biologisk materiale initierer, og hvordan disse er adressert gjennom biobankenes praksis
  • redegjøre for egen virksomhet sin håndtering av biobanking på bakgrunn av en praktisk og teoretisk tilnærming til fagfeltet
  • redegjøre for hvordan biobankaktiviteten påvirkes av «general data protection regulation», GDPR.

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne ta ansvar for planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt med bruk av humant biologisk materiale.

Læringsformer og undervisning:

Det holdes to samlinger på til sammen fire dager, der den første samlingen går over tre dager. Etter første samling gjennomføres et gruppebasert prosjektarbeid, som presenteres på siste samlingsdag. Deltakelse på samlinger, prosjektarbeid og muntlig framføring er obligatorisk. Alle studenter skal motta pliktig veiledning. Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. All undervisning foregår på norsk. Kurset er samlings - og nettbasert.

Forelesere:

Jostein Halgunset, professor, NTNU

Christian Jonasson, Fagdirektør Helsedata og forsker, Folkehelse instituttet og HUNT forskningssenter

Morten Øien, jurist, St. Olavs hospital

Berge Solberg, professor, NTNU

Oddgeir Lingaas Holmen, forsker, dr.med., NTNU

 

Emnebeskrivelse

MDV6004

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang. Søkere som ikke fyller kravet om 180 studiepoeng, kan bli individuelt vurdert på bakgrunn av realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Samlingene holdes høsten 2022 på Scandic Hell Hotel, Værnes.
Første samling: 28 – 30. september 2022
Andre samling (eksamensdag): 1. desember 2022.

Første samling starter kl. 1000, og avsluttes kl. 1300 siste samlingsdag.
Andre samling starter kl. 0900, og avsluttes kl. 1600.
Deltakelse på samlinger er obligatorisk.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Informasjon vil formidles via læringsplattformen Blackboard. Det forventes at studentene har egen PC.

Eksamensbeskrivelse

Dato: 01.12.2021

Prosjektarbeid. Gruppebasert muntlig eksamen (prosjektframføring siste samlingsdag). Vurderes til bestått/ikke bestått.

Det er tre obligatoriske krav som må være godkjent for å få avlegge eksamen:

  • Deltakelse på samlingene
  • Innlevering av prosjektskisse
  • Pliktig veiledning.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Kompendium og bokkapitler, samt relevant litteratur gjennom prosjektarbeid. Oppgis ved studiestart.

Annen informasjon

I kursavgiften inngår
- Undervisning på samling, bevertning på samlingene og en kursmiddag
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og veiledning knyttet til prosjektarbeid
- Sensur av eksamen og karakterutskrift


Kurset vil ikke gjennomføres dersom det blir for få søkere.

Prisinformasjon

Pris: 7500 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til NTNU.

Samarbeidspartnere

Biobank1, Helse Midt-Norge

Referanser

Flinke forelesere og medstudenter med relevant erfaring gir gode diskusjoner. Lærte mye av gruppeoppgaven.

Veldig gode foredragsholdere.

Nyttig å møte de andre kursdeltagere og jobbe i grupper.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Haakon Skogseth, Fagsjef og førsteamanuensis St. Olavs Hospital/NTNU, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Mobil: 909 58 493
Epost: haakon.skogseth@ntnu.no
Sandra Amalie Dybos, FOU-leder og stipendiat, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 911 00 837
Epost: sandra.amalie.dybos@stolav.no

Kontakt

Astrid Østensen, NTNU VIDERE
Telefon: 73595216
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev