EVU-Kurs


Blå bok med USB-utgang og påskriften Forebygg cyberangrep

Foto: Mostphotos. Bildet er redigert og avviker fra originalen.

Beredskapsplan for cyberangrep

Start: 30.03.2022
Søknadsfrist: 01.03.2022

Undervisningsform: Nettkurs uten eksamen
Sted for samlinger: Nett

Pris: 6900 Kr
Studiepoeng: 0

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Hvordan drive beredskapsplanlegging og planlegging for videre drift?

Søkelys på beredskapsplanlegging og planlegging for videre drift i forhold til cyberangrep. Bevisstgjørende gruppe- og plenumsdiskusjoner. 

NTNU tilbyr to nye korte nettkurs med tema digital sikkerhet for små og mellomstore bedrifter. Kursene vil lære deg å håndtere et cyberangrep og du vil lære hvordan du kan holde virksomhet gående selv om cyberangrep har skjedd eller pågår. 

Målgruppe

Ledere og andre med ansvar for datasikkerhet i virksomheten.

Innhold

Nettkurs via Zoom med fokus på hvor du du kan forebygge uheldige konsekvenser av datakriminalitet og cyberangrep. Kurset går over to halve dager med bevisstgjørende gruppe- og plenumsdiskusjoner.

Onsdag 30. mars - kl.  0900 - 1230. 

Forelesning (1 time): «Om cyberangrep, utfallsrom og konsekvenser»

 • «Kjenn din motstander»: Eksempler på hvordan cyberangrep kan lykkes og hvorfor de gjennomføres.
 • «Kjenn deg selv»: Kartlegging av verdier og avhengigheter i våre virksomheter som en del av beredskapen.
 • Gjennomgang av hovedmomenter i beredskapsledelse og kontinuitetsplanlegging.
 • Business Impact Analysis/Risikokartlegging

 

Gruppearbeid (1,5 time):

 • Hvor er virksomhetens verdier, hva er dine kritiske IKT-systemer, og hvilke enheter er avgjørende i daglig drift?
 • Hva er dine trusler og hvorfor?
 • Hvordan kan cyberangrep skje, og hva kan konsekvensen bli av et vellykket angrep?

  

Plenum (1 time): Presentasjon og diskusjon av resultatene fra gruppene.

 • Felles avklaring og bevisstgjøring.

 

Torsdag 31. mars:  kl. 1130 - 1500

Forelesning (1 time): «Hendelseshåndtering og beredskapsplanlegging i virksomheten»

 • Hendelseshåndtering som kapasitet.
 • Innhold i en kontinuitetsplan.
 • Kontinuitetsstrategier og tiltak for ulike cyberrisikoer.
 • Øvelser.

 

Gruppearbeid (1,5 time):

 • Hvordan planlegger vi best i forhold til fremtidig hendelse?
 • Hvordan oppdager vi en hendelse?
 • Hvor forberedt er vi (modenhet i cybersikkerhet)?
 • Hvilke tiltak bør vi iverksette for å være forberedt på cyberangrep?

 

Plenum (1 time): Presentasjon og diskusjon av resultatene fra gruppene.

 

Avslutning (0,5 time):

 • Avsluttende kommentarer.
 • Kommentarer og tilbakemeldinger fra deltakerne til NTNU CCIS.

 

Kursholder:
Gaute Bjørklund Wangen

Gaute har doktorgrad i informasjonssikkerhet fra NTNU i Gjøvik. Han har arbeidet som rådgiver innen sikkerhetsledelse og risiko ved Helse Sør-Øst RHF og ved NTNU. Han er spesialist i risikostyring av informasjonssikkerhet. Gaute har bred erfaring som kursholder innen digital sikkerhet.

Kurstilbudet er utviklet i samarbeid med CCIS NTNU

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset kan også tilbys på oppdrag for bedrifter/virksomheter. Kontakt: Inge Øystein Moen - NTNU

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Kurset går via Zoom. Lenke for innlogging på kurset blir sendt til deltakerne på epost rett før kurset starter.

Annen informasjon

Kurset kan tilpasses din bedrift:
Ta kontakt med Inge Øystein Moen for mer informasjon om nye kurs og om mulighet for å få kurs tilpasset til din bedrift/virksomhet.

Samarbeidspartnere

Kurset tilbys av fagpersoner fra NTNU CCIS (Center for Cyber and Information Security).

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Gaute Bjørklund Wangen, Universitetslektor, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Kontakt

Annveig Skurseth
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev