EVU-Kurs


Beredskapsplan for cyberangrep

Blå bok med USB-utgang og påskriften Forebygg cyberangrep

Foto: Mostphotos. Bildet er redigert og avviker fra originalen.

Hvordan drive beredskapsplanlegging og planlegging for videre drift?

Søkelys på beredskapsplanlegging og planlegging for videre drift i forhold til cyberangrep. Bevisstgjørende gruppe- og plenumsdiskusjoner. 

Søknadsfrist: 10.05.2021

Målgruppe:

Ledere og andre med ansvar for datasikkerhet i virksomheten.

Kursbeskrivelse:

Nettkurs med fokus på hvor du du kan forebygge uheldige konsekvenser av datakriminalitet og cyberangrep. Kurset går over to halve dager med bevisstgjørende gruppe- og plenumsdiskusjoner.


Dag 1: 26. mai 0900 - 1230. 

Forelesning (1 time): «Om cyberangrep, utfallsrom og konsekvenser»

 • «Kjenn din motstander»: Eksempler på hvordan cyberangrep kan lykkes og hvorfor de gjennomføres.
 • «Kjenn deg selv»: Kartlegging av verdier og avhengigheter i våre virksomheter som en del av beredskapen.
 • Gjennomgang av hovedmomenter i beredskapsledelse og kontinuitetsplanlegging.
 • Business Impact Analysis/Risikokartlegging

 

Gruppearbeid (1,5 time):

 • Hvor er virksomhetens verdier, hva er dine kritiske IKT-systemer, og hvilke enheter er avgjørende i daglig drift?
 • Hva er dine trusler og hvorfor?
 • Hvordan kan cyberangrep skje, og hva kan konsekvensen bli av et vellykket angrep?

  

Plenum (1 time): Presentasjon og diskusjon av resultatene fra gruppene.

 • Felles avklaring og bevisstgjøring.

 

Dag 2: 27. mai 1100 - 1500

Forelesning (1 time): «Hendelseshåndtering og beredskapsplanlegging i virksomheten»

 • Hendelseshåndtering som kapasitet.
 • Innhold i en kontinuitetsplan.
 • Kontinuitetsstrategier og tiltak for ulike cyberrisikoer.
 • Øvelser.

 

Gruppearbeid (1,5 time):

 • Hvordan planlegger vi best i forhold til fremtidig hendelse?
 • Hvordan oppdager vi en hendelse?
 • Hvor forberedt er vi (modenhet i cybersikkerhet)?
 • Hvilke tiltak bør vi iverksette for å være forberedt på cyberangrep?

 

Plenum (1 time): Presentasjon og diskusjon av resultatene fra gruppene.

 

Avslutning (0,5 time):

 • Avsluttende kommentarer.
 • Kommentarer og tilbakemeldinger fra deltakerne til NTNU CCIS.

Kursavgift:

6900 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Gaute Bjørklund Wangen
Universitetslektor, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Kontakt:

Annveig Skurseth
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Kurset tilbys av fagpersoner fra NTNU CCIS (Center for Cyber and Information Security).

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Kursdetaljer

Startdato: 26.05.2021
Slutt: 27.05.2021

Søknadsfrist: 10.05.2021

Kursavgift: 6900 Kr

Studiepoeng: 0

Emnekode:

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.