EVU-Kurs


Innføring i prosjekt som arbeidsform

Nettkurs hvor du bl.a. lærer om prosjekts faser, målet med prosjektet, interessentanalyse, tidsplanlegging og kostnadsestimering. Illustrasjonsfoto: Mann som jobber foran pc.

Nettkurs hvor du bl.a. lærer om prosjekts faser, målet med prosjektet, interessentanalyse, tidsplanlegging og kostnadsestimering. Foto: Colourbox

Kurset gir deg et innblikk i hva det vil si å jobbe med prosjekter. Du får lære mellom annet om faser i et prosjekt, målet med prosjektet, interessentanalyse, tidsplanlegging og kostnadsestimering. Kurset er kun tilrettelagt for digital undervisning. 

Søknadsfrist: 10.09.2020

Målgruppe:

Arbeidsledige og permitterte som trenger faglig påfyll innen prosjektledelse.

Kursbeskrivelse:

Kurset har fire hovedtema:

 • Prosjekt som arbeidsform
 • Mål og interessenter
 • Prosjektplanlegging
 • Prosjektoppfølging
Kurset er lagt opp som en MOOC og gir ingen studiepoeng.

Opplegget er basert på at du følger de ulike leksjonene som inngår (i hovedsak video­presentasjoner), leser lærebok på egen hånd og gjør oppgaver som inngår. Vi anbefaler sterkt at du forsøker å løse oppgavene før du ser på løsningsforslaget. Kurset er selvstudium hvor det ikke er lagt opp til at det skal være noen form for veiledning eller kontroll underveis i kurset, men deltakerne kan få et kursbevis etter bestått quiz når alle leksjoner er gjennomført.

Les mer om kurset

Læringsutbytte:

 • Etter å ha deltatt på kurset vil deltakeren ha tilegnet seg kunnskap om hva et prosjekt er, hvordan man skal følge det opp og hvor viktig interessentanalyse er.
 • Deltakeren får gjennom å delta på kurset øve på ferdigheter innen tidsplanlegging og kostnadsestimering samt fremdriftskontroll i et prosjekt.
 • Deltakeren vil etter å ha deltatt på kurset økt sin kompetanse innen prosjektledelse og vil ha gode forutsetninger til å kunne bidra i prosjekter fremover.

 

Tid og sted for kurs/samlinger:

Leksjonene i kurset åpner på Blackboard:

 • Digital leksjon 0 - 15. september
 • Digital leksjon 1 - 15. september
 • Digital leksjon 2 - 22. september
 • Digital leksjon 3 - 29. september
 • Digital leksjon 4 -  6. oktober
 • Digital leksjon 5 (Quiz) - 15. oktober

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift eller semesteravgift

Fagansvarlig/Forelesere:

Agnar Johansen
Professor
Epost: A.johansen@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no

Nina Lødøen
Rådgiver, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Epost: nina.lodoen@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Ingen forkunnskapskrav. I søknaden må du svare på spørsmål om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb. Du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Rangeringsregler for tildeling av plass på kurset:
1. Arbeidsledige og permitterte prioriteres
2. Først til mølla-prinsippet

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Lærebok: Rolstadås, Johansen, Nilsson, Langlo:

Praktisk prosjektledelse – Fra idé til gevinst, 2. utgave, Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3205-5).

Dataverktøy el. programvare som benyttes: NTNUs elæringssystem Blackboard

Kursdetaljer

Startdato: 15.09.2020
Slutt: 15.10.2020

Søknadsfrist: 10.09.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 0

Emnekode:

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.