EVU-Kurs

Innføring i prosjekt som arbeidsform

Nettkurs hvor du bl.a. lærer om prosjekts faser, målet med prosjektet, interessentanalyse, tidsplanlegging og kostnadsestimering. Illustrasjonsfoto: Mann som jobber foran pc.

Nettkurs hvor du bl.a. lærer om prosjekts faser, målet med prosjektet, interessentanalyse, tidsplanlegging og kostnadsestimering. Foto: Colourbox

Start: 15.09.2020
Slutt: 15.10.2020
Søknadsfrist: 10.09.2020

Undervisningsform: Nettstudium
Sted for samlinger: Nett

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 0

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset gir deg et innblikk i hva det vil si å jobbe med prosjekter. Du får lære mellom annet om faser i et prosjekt, målet med prosjektet, interessentanalyse, tidsplanlegging og kostnadsestimering. Kurset er kun tilrettelagt for digital undervisning. 

Målgruppe

Arbeidsledige og permitterte som trenger faglig påfyll innen prosjektledelse.

Innhold

Kurset har fire hovedtema:

  • Prosjekt som arbeidsform
  • Mål og interessenter
  • Prosjektplanlegging
  • Prosjektoppfølging
Kurset er lagt opp som en MOOC og gir ingen studiepoeng.

Opplegget er basert på at du følger de ulike leksjonene som inngår (i hovedsak video­presentasjoner), leser lærebok på egen hånd og gjør oppgaver som inngår. Vi anbefaler sterkt at du forsøker å løse oppgavene før du ser på løsningsforslaget. Kurset er selvstudium hvor det ikke er lagt opp til at det skal være noen form for veiledning eller kontroll underveis i kurset, men deltakerne kan få et kursbevis etter bestått quiz når alle leksjoner er gjennomført.

Les mer om kurset

Opptakskrav

Ingen forkunnskapskrav. I søknaden må du svare på spørsmål om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb. Du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Rangeringsregler for tildeling av plass på kurset:
1. Arbeidsledige og permitterte prioriteres
2. Først til mølla-prinsippet


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Leksjonene i kurset åpner på Blackboard:

  • Digital leksjon 0 - 15. september
  • Digital leksjon 1 - 15. september
  • Digital leksjon 2 - 22. september
  • Digital leksjon 3 - 29. september
  • Digital leksjon 4 -  6. oktober
  • Digital leksjon 5 (Quiz) - 15. oktober

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

NTNUs elæringssystem Blackboard

Pensumlitteratur/kursmateriell

Lærebok: Rolstadås, Johansen, Nilsson, Langlo:

Praktisk prosjektledelse – Fra idé til gevinst, 2. utgave, Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3205-5).

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Ingen kursavgift eller semesteravgift

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Kontakt

Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no
Nina Lødøen, Rådgiver, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Epost: nina.lodoen@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev