EVU-Kurs


Innføring i morgendagens digitale organisasjoner - kurs 1 - uke 34-36

Illustrasjonsfoto Colourbox. Mann på hjemmekontor

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dette er det første av totalt fire gjennomføringer av kurset i løpet av høsten 2020.

Informasjon om perioder for de tre andre finner du på: https://www.ntnu.no/videre/videreutdanning-for-arbeidsledige-og-permitterte

 

Søknadsfrist: 06.08.2020

Målgruppe:

Kurset er primært for arbeidsledige og permitterte i industrien, men personer i samme situasjon fra andre bransjer er også velkommen som søkere. Innholdet vil være svært relevant for både ingeniører, operatører og personer som arbeider innen økonomi og administrasjon.

Kursbeskrivelse:

Emnet gir en innføring i fem viktige tema for digital transformasjon av norsk næringsliv:

  1. LEAN
  2. Prosjekt- og endringsledelse
  3. Programmering/Koding
  4. IT-sikkerhet
  5. Grunnleggende om Industri 4.0


LEAN:
Modulen om Lean vil gi deg grunnleggende kunnskap om den norske modellen, Lean som filosofi og Lean i en digital hverdag. Du skal etter fullført tema ha grunnleggende ferdigheter i bruk av ulike Lean-verktøy i en norsk kontekst. 

Prosjektledelse/endring:
Etter fullført module skal du ha grunnleggende kunnskap om grunnelementene i prosjektstyring og organisatoriske endringer.  Du skal etter fullført tema ha grunnleggende ferdigheter omgjennomføring av prosjekter og organisatoriske endringer

Programmering/koding:
Etter å ha fullført modulen skal du ha grunnleggende forståelse av hvordan man instruerer en datamaskin til å løse gitte problemer og kjenne til innebygd funksjonalitet i ulike programmeringsspråk. Du skal ha grunnleggende ferdigheter i å skrive oversiktlig og lesbar kildekode og kunne lese og forstå kildekode skrevet av andre.

IT-sikkerhet:
Denne modulen skal gi deg en grunnleggende forståelse av industrielle sikkerhetsstandarder, best practice, forstå anbefalinger og sikkerhetsutfordringer. Etter fullført modul skal du ha grunnleggende ferdigheter knyttet til nøkkelteknologier, IIoT paradigme, utføre sikkerhetsvurderinger, analysere trusler og bruk av angrepssenarioer. Grunnleggende om Industri 4.0. Modulen skal gi deg grunnleggende forståelse av hva Industri 4.0 er og forståelse for hva en prosess er. Du skal ha kunnskap om hvordan produktet og prosesser er utsatt for variasjon og hvordan dette kan styres, samt hvordan industri 4.0 kan brukestil beslutningsstøtte og risikohåndtering. Du vil få elementær kunnskap om datafangst og analyse, digital tvilling, modellering og simulering, kunstig intelligens og tilstandsbasert vedlikehold. Etter endt modul vil du ha ferdigher til å kunne lage en modeller av en varestrøm med diskret hendelsemodelleringsverktøy. 

Tid og sted for kurs/samlinger:

Undervisningen gjennomføres digitalt gjennom en periode på tre uker på heltid. Faglærerne vil være tilgjengelig for spørsmål underveis gjennom chat og andre digitale kanaler.

Kurs 1 

Uke 34: 17. august – 21. august

Uke 35: 24. august – 28. august

Uke 36: 31. august – 4. september

Nettbasert eksamen mandag 7. september

 

 

 

Kursavgift:

0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Samarbeidspartnere:

Norsk Industri, NITO og FLT.

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse

Rangeringsregler for tildeling av plass på kurset:
1. Arbeidsledige og permitterte prioriteres
2. Først til mølla-prinsippet

I søknaden må du oppgi om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb. Du må også oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Kursdetaljer

Startdato: 17.08.2020

Søknadsfrist: 06.08.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 5

Emnekode:

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Eksamen: 07.09.2020

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.