EVU-Kurs


Introduksjon til ultralyd

Søknadsfrist: 01.06.2020

Målgruppe:

Studenter med bachelorgrad innen helsefag eller naturfag.

Kursbeskrivelse:

 • Sirkulasjonssystemets fysiologi 
 • Ultralyd, basale fysiske prinsipper: Oppløsning, kontrast, akustisk støy og bildeartefakter 
 • Kontinuerlig og pulset ultralyd for blodstrømsmåling 
 • Prober og probeteknologi
 • Apparatlære
 • Ulike bruksområder og frekvensområder (behandling og diagnostikk)
 • Kvalitetssikring
 • Ergonomi


Læringsformer og aktiviteter
Det gjennomføres to samlinger på campus i Trondheim. Første samling er obligatorisk. Nettstudier. Emnet består av obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav som alle må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.Læringsutbytte:

Teoretisk kunnskap:

 • Forklare sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysikk 
 • Beskrive sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysiologi 
 • Beskrive Doppler-effekt og bruksområde 
 • Analysere eget bildeopptak og forklare årsak til dårlig bildekvalitet og artefakter 
 • Redegjøre for prinsipper for god ergonomisk arbeidsstilling

Praktiske ferdigheter: 

 • Behandle ultralydutstyr på en forsvarlig måte 
 • Forklare de vanligste funksjonene på tastaturet

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig eksamen.
Eksamenskrav: Beståtte øvingsoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim høsten 2020:

Første samling: 24. - 26. august

Andre samling: datoer ikke fastsatt

Samlingene foregår på NTNU campus Øya i Trondheim.

 

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift til Studentsamskipnaden Sit, pt kr 580 må betales. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Nina Hanger
Universitetslektor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Telefon: 73 41 22 52
Epost: nina.hanger@ntnu.no

Kontakt:

Marit Kvidal
Seniorkonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Tonje Svendsen
Studiekonsulent, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Epost: tonje.c.svendsen@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Helsefaglig bachelorgrad (180 studiepoeng)

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn på fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Lærebøker og ressurser oppgis ved oppstart.

Praktiske opplysninger:

Emnet inngår i master i medisinsk bildeteknologi og videreutdanning i ultralyd, men tilbys også som et enkeltstående emne.

Kursdetaljer

Startdato: 24.08.2020
Slutt: 30.12.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAT6202

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.