EVU-Kurs


Å arbeide som kontaktlærer - trinn 2

Kurset er et tilbud til kontaktlærere i videregående skole.

Søknadsfrist: 10.06.2020

Målgruppe:

Kontaktlærere i videregående skole som har gjennomført kurset Å arbeide som kontaktlærer, trinn 1 (PED6302).

Kursbeskrivelse:

Hensikten med kurset er å øke kontaktlæreres kompetanse i sitt arbeid, som et bidrag til at alle elever og lærlinger får utviklet sine evner optimalt gjennom tilpasset opplæring.

Temaer:

 • Å arbeide med elever med forskjellige utfordringer
 • Læringsmiljø og klasseledelse
 • Samarbeid med foresatte
 • Rådgivning og veiledning
 • Mangfold i skolen
 • Kommunikasjon, relasjoner og samhandling

Deltakerne vil utvikle sin kompetanse når det gjelder å se den enkelte elev i et relasjonelt perspektiv.


 

Læringsutbytte:

Kunnskaper:
Har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om utviklingsstøttende læringsmiljø og klasseledelse.
Har innsikt i kommunikasjon som fundament for god samhandling mellom ansatte i skole og foresatte.
Har kunnskap om teorier som gir en forståelse av viktigheten av mangfold, kommunikasjon, relasjoner og samhandling.
Har innsikt i og en forståelse av tema rådgivning og veiledning.

Ferdigheter:
Har kompetanse til å forstå og analysere utfordringer knyttet til læringsmiljø og ansatte i skolen.
Kan etablere læringsfremmende kommunikasjon med foresatte og ansatte på skolen.
Kan forstå og analysere faktorer som kan være med og påvirke til en positiv forståelse rundt mangfold, kommunikasjon og samhandling.
Har en forståelse for tema rådgivning og veiledning i det praktiske arbeidet i skolen.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal deltakeren ha kunnskap om sentrale faglige begrep innenfor det pedagogiske arbeidsfeltet i skolen.

Eksamensbeskrivelse:

To casebaserte oppgaver leveres og evalueres med karakter bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav som må være gjennomført for å avlegge eksamen:

 • Deltakelse på samlinger og aktivitet på Blackboard i diskusjonsforum..
 • Artikler og rapporter som legges ut skal være lest før samlingene der de gjennomgås i grupper.

 • Tid og sted for kurs/samlinger:

  Tre obligatoriske samlinger på NTNU i Trondheim høsten 2020

  Første samling: 23. og 24. september

  Andre samling: 21. oktober

  Tredje samling: 11. november

  Kursavgift:

  12500 Kr
  Kursavgift info: Trøndelag fylkeskommune dekker kursavgiften på kr 12500 for deltakere som er ansatt i som lærer i skolen i fylkeskommunen. Det forutsetter at rektor eller nærmeste overordnede har godkjent, prioritert og søkt om dekning hos rådgiver Tarjei Joar Moen. Semesteravgift til Studentsamskipnaden og kursmateriell må dekkes av den enkelte.

  Fagansvarlig/Forelesere:

  Lena Haller Buseth
  Universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  Telefon: 73 55 11 48
  Epost: lena.buseth@ntnu.no

  Kontakt:

  Annveig Skurseth
  NTNU VIDERE
  Telefon: 73 55 10 90
  Mobil: 91 89 72 61
  Epost: videre@ntnu.no

  Samarbeidspartnere:

  Trøndelag fylkeskommune v/rådgiver Tarjei Joar Moen

  Kursform/Undervisning:

  Samlings- og nettbasert

  Opptakskrav:

  3-årig høgskole/universitetsutdanning, eller godkjent lærerutdanning. I tillegg må emnet PED6302 være fullført og bestått.

  Mer informasjon:

  Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

  Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

  Praktiske opplysninger:

  Kursdetaljer

  Startdato: 23.09.2020

  Søknadsfrist: 10.06.2020

  Kursavgift: 12500 Kr

  Studiepoeng: 7,5

  Emnekode: PED6303

  Undervisningssted: Trondheim

  Arrangør: NTNU i Trondheim

  Søk dette kurset nå

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.