EVU-Kurs


Å arbeide som kontaktlærer - trinn 1

Kurset er et tilbud til kontaktlærere i videregående skole.

Søknadsfrist: 01.09.2019

Målgruppe:

Kontaktlærere i videregående skole

Kursbeskrivelse:

Hensikten med kurset er å øke kontaktlæreres kompetanse i sitt arbeid, som et bidrag til at alle elever og lærlinger får utviklet sine evner optimalt gjennom tilpasset opplæring.

Temaer:

 • Kontaktlærerens oppgaver i skolen
 • Klasseledelse
 • Forebygging og tidlig innsats
 • Tverretatlig samarbeid
 • Psykisk helse i skolen
 • Mangfold
 • Kommunikasjon, relasjoner og samhandling

Deltakerne vil utvikle sin kompetanse når det gjelder forebygging, klasseledelse, psykisk helse, mangfold, kommunikasjon og samhandling. Videre skal deltakerne utvikle evner til å se den enkelte eleven i et relasjonelt  perspektiv.

 

Emnebeskrivelse:

PED6302

Eksamensbeskrivelse:

To casebaserte oppgaver leveres og evalueres med karakter bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav som må være gjennomført for å avlegge eksamen:

 • Deltakelse på samlinger og aktivitet på Blackboard i diskusjonsforum..
 • Artikler og rapporter som legges ut skal være lest før samlingene der de gjennomgås i grupper.

 • Tid og sted for kurs/samlinger:

  Tre samlinger på NTNU i Trondheim høsten 2019

  Første samling: 24. og 25. september

  Andre samling: 29. oktober

  Tredje samling: 26. november

  Kursavgift:

  12500 Kr
  Kursavgift info: Trøndelag fylkeskommune dekker kursavgiften på kr 12500 for deltakere som er ansatt i som lærer i skolen i fylkeskommunen. Det forutsetter at rektor eller nærmeste overordnede har godkjent, prioritert og søkt om dekning hos rådgiver Tarjei Joar Moen. Semesteravgift til Studentsamskipnaden (kr 550) og kursmateriell må dekkes av den enkelte.

  Fagansvarlig/Forelesere:

  Lena Haller Buseth
  Universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
  Telefon: 73 55 11 48
  Epost: lena.buseth@ntnu.no

  Kontakt:

  Annveig Skurseth
  NTNU VIDERE
  Telefon: 73 55 10 90
  Mobil: 91 89 72 61
  Epost: videre@ntnu.no

  Samarbeidspartnere:

  Trøndelag fylkeskommune v/rådgiver Tarjei Joar Moen

  Kursform/Undervisning:

  Samlings- og nettbasert

  Opptakskrav:

  3-årig høgskole/universitetsutdanning, eller godkjent lærerutdanning.

  Mer informasjon:

  Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

  Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

  Praktiske opplysninger:

  Kursdetaljer

  Startdato: 24.09.2019

  Søknadsfrist: 01.09.2019

  Kursavgift: 12500 Kr

  Studiepoeng: 7,5

  Emnekode: PED6302

  Undervisningssted: Trondheim

  Arrangør: NTNU i Trondheim

  Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.