course-details-portlet

PED6302 - Å arbeide som kontaktlærer i ungdoms- og videregående skole, trinn 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Temaer:
- Kontaktlærererens oppgaver i skolen
- Klasseledelse
- Forebygging og tidlig innsats
- Tverretatlig samarbeid
- Psykisk helse i skolen
- Mangfold
- Kommunikasjon, relasjoner og samhandling

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Har innsikt i teorier som gir en forståelse i temaet klasseledelse.
- Har innsikt i teorier som gir en forståelse av psykisk helse og hvordan man kan arbeide forebyggende i skolen.
- Har innsikt i teorier som gir en forståelse av viktigheten kring mangfold, kommunikasjon og samhandling.

Ferdigheter:
- Har kompetanse i proaktiv og reaktiv tilnærming til klasseledelse
- Kan identifisere faktorer som kan utløse/opprettholde psykisk uhelse på individ- og systemnivå.
- Kan identifisere faktorer som kan være med og påvirke til en positiv forståelse kring mangfold, kommunikasjon og samhandling.

Generell kompetanse:
Har kjennskap til sentrale faglige begrep innenfor det pedagogiske arbeidsfeltet i skolen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tre obligatoriske samlinger

Mer om vurdering

Tre obligatoriske samlinger. Arbeidskrav er at studentene er aktive mellom samlingene pa Blackboard gjennom diskusjonsforum, lese utlagte artikler og aktuelle rapporter som gjennomgås i grupper på samlingene .

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogikk, etter- og videreutdanning (FJPED)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU