EVU-Kurs


Bio- og solenergi i landbruket

Kurset er avlyst pga for få søkere.

Visste du at fornybar energi er verdens raskest voksende energikilde med betydelig økning hvert år? To av de mest kjente og benyttede kildene er bioenergi og solenergi. Vil du lære mer om betydningen av disse energikildene for samfunnet?

Søknadsfrist: 12.08.2019

Målgruppe:

- Næringsutøvere innen landbruk og relaterte tilleggsnæringer; - skog- og jordbrukere og brukere og leverandører av bioenergi
- Landbruksforvaltningen på alle nivåer
- Andre interesserte

Kursbeskrivelse:

Kurset tar for seg temaer som status for bioenergi og solenergi i Norge, biomasseressurser fra jord- og skogarealer, løsninger for biovarme fra jordbruk, bruk av solenergi i landbruket, verdikjeder i bio- og solenergi samt logistikk og markeder, økonomiske vurderinger av ulike tiltak og miljøaspekter av landbruket.

Kurset har nettbasert undervisning og to obligatoriske samlinger à to dager. Samlingene vil avholdes på Gjøvik og på Energigården, Brandbu.

  • Samlingen ved Energigården 12.-13. september
  • Samlingen ved NTNU i Gjøvik 24.-25. oktober

Elektronisk klasserom Blackboard benyttes. Kurset varer i ca. tre måneder.

Mer informasjon om samlingene kommer.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell oppgave.

Vurdering: Bokstavkarakter.
Mer info kommer.

Kursavgift:

8000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift.

Rabatter:

Det er ingen rabatter på dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Alemayehu Gebremedhin
Professor
Telefon: 61135174
Epost: alemayehu.gebremedhin@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved semesterstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: PC med internett.
Læringsplattformen Blackboard. Info om dette kommer.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2019
Slutt: 15.12.2019

Søknadsfrist: 12.08.2019

Kursavgift: 8000 Kr

Studiepoeng: 5

Emnekode: K1210

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.