EVU-Kurs

Dramametoder

Barn med ansiktsmaling og kostyme foran sceneteppe. Foto.

Foto: Colourbox

Start: 10.09.2018
Slutt: 20.12.2018 14:00
Søknadsfrist: 17.06.2018

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11500 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: DRA6007

Kurset er avlyst.


Kurset vil gi deg som lærer/teaterinstruktør kunnskap i hvordan du kan legge til rette for skapende og aktiv læring gjennom skapende virksomhet og refleksjon.

Målgruppe

Lærere i skole og kulturskole, på nivå 5-10 og 8-13, med særlig vekt på mellomtrinnet.

Innhold

Kurset fokuserer på metoder i drama som gir den enkelte elev mulighet for læring gjennom personlig reflektert erfaring med aktuelle spørsmål, samtidig som elevgruppen får erfaring med praktisk-estetisk samhandling og kommunikasjon.

 

Tema:

  • Praktisk og teoretisk innføring i drama som undervisningsform.
  • Arbeidsformer hvor utgangspunktet er tekst
  • Arbeidsformer hvor utgangspunktet er kropp og bevegelse
  • Arbeidsformer hvor utgangspunktet er sted og rom
  • Arbeidsformer hvor utgangspunktet er teknologi og digitale medier
  • Arbeidsformer for planlegging, refleksjon og vurdering av undervisning hvor dramametoder er sentralt

Undervisning:

Forelesninger, praktiske seminarer, gruppeundervisning og veiledning

På samlingene vil det veksles mellom teoretisk og praktisk undervisning og refleksjon/analyse av praksis samt refleksjon/analyse av egen praksis lokalt og hvordan drama kan inngå og utvikles i forhold til lokale rammer og muligheter

Opptakskrav

Lærerutdanning, førskolelærerutdanning eller bachelor innen relevant fagområde.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut på Søknadsweb for NTNU VIDERE.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningserfaring

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset har to samlinger i Trondheim, og det er obligatorisk med 80% oppmøte.

Samling 1:

10.-12. september kl 09-16. Info om sted kommer.

Samling 2:

7.-9. november kl 09-16. Info om sted kommer

Eksamensbeskrivelse

Dato: 20.12.2018 14:00
Semesteroppgave
Teller 100% av karakter.
Karakterskala for vurdering: A-F
Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Eksamenskrav:
Minimum 80% tilstedeværelse.
Digital mappe.
Mappen vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent innen 14. desember for å få gå opp til eksamen.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11500 Kr

Du kan søke om finansiering til studiet gjennom den statlige satsningen Kompetanse for kvalitet i perioden 1. februar – 1. mars. Du må i tillegg søke NTNU om opptak til studiet innen 1. juni. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Det humanistiske fakultet
Ellen Foyn Bruun, Førsteamanuensis
Telefon: 73591831
Mobil: 46909646
Epost: ellen.bruun@ntnu.no

Kontakt

Astrid Østensen, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Mobil: 91 89 75 81
Trond Einar Garmo, Kontorsjef Institutt for kunst- og medievitenskap
Epost: Trond.einar.garmo@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev