EVU-Kurs


Optimalt vedlikehold av vannkraftverk

Illustrasjonsfoto: vedlikehold av vannkraftverk

På dette kurset vil du lære metoder, kriterier, verktøy og datagrunnlag for planlegging og teknisk-økonomisk analyse av optimalt vedlikehold av vannkraftverk.

NY DATOER KOMMER SÅ SNART DET ER KLART.

Søknadsfrist: 01.03.2018

Målgruppe:

NY DATOER KOMMER SÅ SNART DET ER KLART.

Teknisk personell med behov og interesse for kompetanse og ferdigheter innen optimalt vedlikehold av vannkraftverk.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap om vedlikeholdsstyring og estimering av forventet nytteverdi av vedlikehold. Deltakerne vil bli i stand til å estimere og vurdere lønnsomhet av vedlikeholdstiltak i vannkraftverk.

Tema

  • Vedlikeholdsutfordringer i vannkraftbransjen
  • Innføring i vedlikeholdssystematikk/-teori
  • Estimering av sannsynlighet for svikt og uønskede hendelser (datagrunnlag og analysemodell)
  • Estimering av lønnsomhet av vedlikeholdstiltak (datagrunnlag og analysemodell)
  • Produksjonsplanlegging som premissgiver for vedlikeholdsplanlegging
  • Estimering av produksjonstap pga. havari og planlagt vedlikehold i simuleringsverktøyet Vansimtap
  • Tilstandskontrollhåndbøker for vannkraftverk (Energi Norge)
  • Tilstandsutvikling i generatorer, turbiner og vannvei
  • Flermåls beslutningsanalyse basert på kvalitative kriterier (HMS, omdømme, etc.)
  • Oversikt over metoder for risikoanalyse

 

Undervisningsform
Forelesninger, individuelle øvinger, gruppeøvinger, samt en prosjektoppgave som skal løses i perioden mellom samlingene.

 

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 09.05.2018
Hjemmeeksamen (4 timer), avholdes 9.mai kl.10.00-14.00.

Karakteren for kurset fastsettes på grunnlag av eksamensresultatet (teller 70 %) og resultatet av prosjektoppgaven (teller 30 %).

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har to samlinger i Trondheim våren 2018.

Første samling: 9. - 12. april

Andre samling: 23. - 26. april

Begge samlinger starter kl. 10.00 første dag og slutter kl. 15.00 siste dag. 

Samlingene avholdes på NTNU Gløshaugen.

NB! Kursdeltakerne må ta med kalkulator og PC på samlingene.

Kursavgift:

27000 Kr
Kursavgift info: For medlemmer i Energi Norge er kursavgiften kr 23 000.

Lunsj begge forelesningsukene, samt en felles middag er inkludert i kursavgiften.
Semesteravgift (kr 550) og eventuelle utgifter til overnatting kommer i tillegg.

Rabatter:

For medlemmer i Energi Norge er kursavgiften kr 23 000.

Fagansvarlig/Forelesere:

Eivind Solvang
Førsteamanuensis II ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU og Seniorforsker ved SINTEF Energi AS
Mobil: 926 24 451
Epost: eivind.solvang@sintef.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16 / 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Kurset arrangeres av Institutt for elkraftteknikk ved NTNU i samarbeid med Energi Norge.

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Opptakskravet for eksamen er sivilingeniør- eller ingeniørkompetanse, eventuelt annen relevant utdanning eller erfaring innenfor fagområdet for kurset.

Mer informasjon:

Praktiske opplysninger:

Kursdeltakerne må ta med kalkulator og PC på samlingene.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon.

Praktisk informasjon og betingelser.

Kursdetaljer

Startdato: 09.04.2018
Slutt: 09.05.2018

Søknadsfrist: 01.03.2018

Kursavgift: 27000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: ET6005

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 09.05.2018

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.