Programmering og digital kreativitet for lærere

Mange skoler og lærere har et ønske om og behov for å få bedre innsikt i mulighetene som bruk av programmering i skolen kan gi. Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU utvikler nå et emne på 7,5 studiepoeng, som fokuserer på hvordan programmering og utvikling av digital kreativitet kan brukes i skolen.

Målgruppe:

Lærere i ungdomsskole og videregående skole og andre som skal undervise/veilede i teknologi og programmering, eller fag og aktiviteter hvor programmering brukes for å understøtte annen læring.

Kursbeskrivelse:

Emnet tar for seg programmering som fag og ferdighet, og skal gi innsikt i hvordan programmering brukes for å konstruere og styre teknologi. Emnet er praktisk rettet og legger vekt på programmering som konstruktivt og kreativt verktøy. I emnet vil det være vekt på hvordan programmeringsfaget kan formidles til elever med fokus på kreativitet og samarbeid i oppgaveløsing. Vi tar for oss grunnleggende programmering med eksempler fra spill, styring av enkel elektronikk og roboter (som Arduino, Raspberry PI), programmering brukt til enkle beregninger.

Læringsmål:

Kunnskap

Deltakeren

 • Har grunnleggende kunnskap om de vanligste konstruksjonene og strukturene i moderne programmeringsspråk.
 • Har grunnleggende kunnskap om hvordan programmeringsspråk og programmer inngår og anvendes i utviklingen og styring av teknologiske løsninger.
 • Har grunnleggende kunnskap om forskjellige språk og programmeringsverktøy, både pedagogisk orienterte løsninger og løsninger som brukes profesjonelt.
 • Har grunnleggende innsikt i metoder for utprøving og feilfinning i programmering.

 

Ferdigheter

Deltakeren

 • Kan utvikle og prøve ut enkle programmer
 • Kan utnytte moderne programmeringsmiljø og vurdere dere egnethet i undervisning
 • Kan identifisere og vurdere programmering som skal inngå i enkle teknologiske løsninger, forstå vanskelighetsgrad, arbeidsomfang og egnethet i en undervisningssituasjon
 • Har forståelse for hvordan kreativitet og samarbeid kan utnyttes til å fremme læring av programmering

 

Generell kompetanse

Deltakeren

 • Kan formidle sin kunnskap om programmering til andre, både skriftlig og muntlig
 • Kan diskutere, beskrive og evaluere enkle programmeringsløsninger
 • Har innsikt i etiske problemstillinger relatert til programmering
 • Kan planlegge varierte arbeidsoppgaver og mindre prosjekt, med fokus på kreativitet og sosial læring

Eksamensbeskrivelse:

 • Mappevurdering basert på deloppgaver, aktiviteter og et avsluttende prosjekt.
 • Ved gjentak av emnet eller utsatt eksamen må alle delvurderingene tas på nytt.
Det kreves minimum 80% oppmøte på samlinger

Tid og sted for kurs/samlinger:

Fem samlinger på ettermiddag/kveld.

 • 31. august: Oppstart og samling I
 • 28. september: samling II
 • 19. oktober: samling III
 • 9. november: samling IV
 • 30. november: avsluttende samling med presentasjon av prosjekt.

Samlingene varer fra 1445 til 2100, inkludert en time til middag. I tillegg arrangeres kvelder for veiledning med frivillig oppmøte. 

Kursavgift:

3000 Kr

Søknadsfrist:

07.08.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Trond Aalberg
Førsteamanuensis, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73597952
Mobil: 97631088
Epost: trond.aalberg@ntnu.no

Kontakt:

Eirik Rasmussen
Mobil: 91897212
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende ferdigheter i bruk av datamaskin og programvare.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Dataverktøy el. programvare som benyttes:

 • Deltagerne må disponere egen bærbar datamaskin (Windows eller macOS).
 • Blackboard benyttes som LMS.
 • Praktiske opplysninger:

  Det er lagt opp til en kombinasjon av samlingsbasert og nettbasert undervisning med fem samlinger på ettermiddag/kveld.  samt ukentlige oppgaver som løses i grupper eller individuelt og vurderes til bestått/ikke bestått. Alle delinnleveringer må være bestått for at emnet skal bestås. 

  Studenten må ha tilgang til å prøve ut undervisningsopplegg i programmering med en eller flere aktuelle klasser/grupper. Enten ved å bruke egne klasser eller at det gjøres avtaler om at studenten får «låne» klasser/grupper av andre lærere.

  Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

   

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2017
Slutt: 01.12.2017

Søknadsfrist: 07.08.2017

Kursavgift: 3000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IT6201

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.