×

Skreddersydd videreutdanning

Skreddersydd videreutdanning


Bedrift - om tilbudet

Vurderer du bedriftsintern opplæring? Samarbeid med NTNU om å dekke kompetansebehovet!


Ønsker arbeidsstedet ditt faglig påfyll?

 1. Fyll inn feltene i skjema
 2. Du vil bli kontaktet for dialog om din virksomhets behov
 3. Vi setter deg i kontakt med relevante fagmiljø
   

Din trygghet - vårt ansvar

NTNU har lang tradisjon for å tilby utdanning i samarbeid med arbeidslivet, både privat og offentlig sektor.

Hos oss skal du være trygg på å få det dere trenger. Vi vet at mange kjenner på behovet for ny kompetanse uten å helt vite hva konkret som trengs. Du kjenner deres mål og virksomhet, vi kjenner fagene og hvilken kompetanse som kan støtte målene deres.

Hos NTNU får du forskningsbasert utdanning som gagner bedriften. Opplæringen blir tilrettelagt slik at man ikke trenger å være mye borte fra jobb, gjerne i form av intensive samlinger. Vi kan tilby undervisning i hele landet, så fremt vi har kapasitet.

Referanser

Referanser

NTNU har utviklet et tilbud i IT for bankansatte som består av fire emner med til sammen 30 studiepoeng:

 • Agile requirements engineering
 • Produktforvaltning og virksomhetsarkitektur
 • Profesjonell testing
 • Big data

Formål

Målet er at deltakerne skal utvikle grunnleggende IT-kompetanse for å kunne forstå og kommunisere med systemutviklere og oppnå god bestiller- og testkompetanse til bruk ved implementering av system. Slik kan de være et mellomledd mellom forretningside og IT-leverandører, og kunne kvalitetssikre tjenester.

 

I samarbeid med næringsklyngene Norwegian Rooms, Blue Maritime og Blue Legasea, som alle har base i Ålesund, har NTNU utviklet en pakke med fire kurs innen digitalisering og ledelse:

 • Digitalisering av verdiskaping 
 • Internasjonal digital markedsføring 
 • Nye forretningsmodeller 
 • Digital strategi og ledelse

Formål

Ny teknologi endrer måten vi arbeidet og driver forretning på. Hensikten med kursserien er å lære nye forretningsmodeller og strategier for digitalisering og markedsføring, slik at bedrifter kan omstille seg og være konkurransedyktig i det digitale samfunnet vi lever i.

NTNU har lang erfaring med kompetanseheving for arbeidsplasser som jobber med barn og unge. For eksempel har vi laget undervisningsopplegg for Bufetat, BUB, kommunalt barnevern og kommunalt helsevern. Enhetene som jobber mest med dette på NTNU er Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), som ligger under Institutt for psykisk helse og Institutt for sosialt arbeid.

Eksempler på tema det undervises i: 

 • Traumatisering hos barn og unge 
 • Nevroutviklingsforstyrrelser (autisme) 
 • Sped- og småbarns psykiske helse 
 • Ungdom, rus og avhengighet 
 • Forebyggende familieintervensjon 
 • Kognitiv atferdsterapi for angstlidelser og OCD 
 • Psykososialt arbeid med barn og unge 

Formål:

Øke kompetanse i bestående tjenester som jobber med barn, unge og foresatte i takt med samfunnsutvikling og nyere forskning om barn og unge.