Studieplaner for realfag ved NTNU 2016-2017

Studieplaner for realfag ved NTNU 2016-2017

– Bachelor- og masterprogram i realfag

Noe av informasjonen på siden er i pdf-format. Disse kan leses og skrives ut med gratisprogrammet «Adobe Reader».

Eldre utgaver av studieplaner/studiehåndbok er tilgjengelig på nettet:
Eldre studiehåndbøker og -planer

Felles informasjon

Bachelorprogram og årsstudier

Masterprogram

Masterprogrammene i biologi, fysikk, kjemi, matematikk og statistikk er erstattet av internasjonale MSc-program (se nedenfor).

Masterprogram i realfag ved SVT-fakultetet

Internasjonale (engelskspråklige) masterprogram (Master of Science) i realfag 

28 jun 2017