Studieplaner for realfag ved NTNU 2014-2015

Studieplaner for realfag ved NTNU 2014-2015

– Bachelor- og masterprogram i realfag

Noe av informasjonen på siden er i pdf-format. Disse kan leses og skrives ut med gratisprogrammet «Adobe Reader».

Eldre utgaver av studieplaner/studiehåndbok er tilgjengelig på nettet:
Eldre studiehåndbøker og -planer

Felles informasjon

Bachelorprogram og årsstudier

Masterprogram

Masterprogrammene i biologi, fysikk, kjemi, matematikk og statistikk er erstattet av internasjonale MSc-program (se nedenfor).

Masterprogram i realfag ved SVT-fakultetet (pdf-filer)

Internasjonale (engelskspråklige) masterprogram (Master of Science) i realfag (pdf-filer)