Studiehåndbok for realfag 2013-2014

Studiehåndbok for realfag 2013-2014

– Bachelor- og masterprogram i realfag

Du finner lenker til pdf-utgaver av programkapitlene i studiehåndboka. Disse kan leses og skrives ut med gratisprogrammet «Adobe Reader».

Last ned hele studiehåndboka i pdf-format.

Bachelorprogram og årsstudier

Masterprogram

Masterprogrammene i biologi og fysikk er fra høsten 2013 erstattet av internasjonale MSc-program (se nedenfor).

Masterprogram i realfag ved SVT-fakultetet