Studiehåndbok for realfag 2001-2002

Studiehåndbok for realfag 2001-2002

  1. Realfagstudiene - fagplaner (unntatt geologi)

Korreksjon til papirkopien av studiehåndboken

7. september 2001: Endret emnekode MNFFY352 ⇒ MNFFY354 Kosmologi og astropartikkelfysikk

7. september 2001: Endret emnekode MNFST103 ⇒ MNFST104 Anvendt statistikk

7. september 2001: Overlapp i statistikkemner:

  • ST101 og SIB1 2 vt i reduksjon
  • ST001 og ST101 3 vt i reduksjon
  • ST001 og SIB1 2 vt i reduksjon

Forsidebilde 2001-2002

Forsidebilde