Studiehåndbok for doktorgrad (ph.d.) 2012-2013

Studiehåndbok for doktorgrad (ph.d.) 2012-2013

Studiehåndboken 2012-2013 for ph.d.-studiet ved NTNU er her tilgjengelig i form av et sett PDF-dokumenter.

0et finnes også eldre studiehåndbøker.

Merk: Du trenger gratisprogrammet Acrobat Reader for å lese disse dokumentene. Hvis det ikke allerede er installert på din maskin, kan du hente det fra denne siden hos Adobe.

Hele studiehåndboken:

Håndbokens kapitler:

Emnebeskrivelser:
Emnene offentliggjøres ikke i studiehåndboka, men kunngjøres på nett, se
www.ntnu.no/studier/emner.