Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Tekniske geofag

– Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i Tekniske geofag gjennomføres på fem år.

1. og 2. år

De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag og IT.

3. år

Etter to år velger du studieretning: (1) Ingeniør- og miljøgeologi eller (2) mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi.

4. og 5. år

De to siste årene av programmet spesialisererer du deg innenfor en av fire hovedprofiler/fordypninger:

Tabellene under viser en skisse av studieforløpet. Oversikten over emnene er publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.

 

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.


1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
TGB4100 Geologi, innføring 7,5
TMA4100 Matematikk 1 7,5
TMT4112 Kjemi 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 7,5
TGB4112 Norges geologi og georessurser 7,5
TKT4126 Mekanikk 7,5
TMA4105 Matematikk 2 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TFY4102 Fysikk 7,5
TIØ4258 Teknologiledelse 7,5
TMA4110 Matematikk 3 7,5
TMA4240 Statistikk 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TEP4100 Fluidmekanikk 7,5
TMA4125 Matematikk 4N 7,5
TPG4100 Fysikk og geofysikk 7,5
TPG4112 Geomekanikk og strømning i porøse medier 7,5

3. - 5. år

Etter to år med fastlagte felles emner skal du velge en studieretning ut fra dine interesser:

  • Ingeniør- og miljøgeologi
  • Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi

Lurer du på hvilke emner og hovedprofiler som finnes ved de ulike studieretningene kan du finne detaljene i studieplanen.


Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i:
Se studieplan for Tekniske geofag, 
eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.

Studiekalender og emner

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i Team (EiT):
Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.

Hovedprofiler/fordypninger

Hovedprofilen består av obligatoriske og valgbare geofaglige/teknologiske og ikke-teknologiske emner i tredje og det fjerde studieåret. I det femte året skal du i tillegg til fordypningsemner og prosjekt skrive en masteroppgave.