Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Petroleumsfag


Velkommen til studiestart 2018

Velkomstdag for jenter 12. august

Vi inviterer til velkomstdag for jenter som skal starte på følgende program:

 • Bygg- og miljøteknikk
 • Petroleumsfag
 • Tekniske geifag
 • Ingeniørvitenskap og IKT
 • Produktutvikling og produksjon
 • Geologi
 • Fornybar energi

Dette er et frivillig arrangement hvor du kan møte likesinnede jenter. Du vil få informasjon fra linjeforeninger og nåværende studenter, samt middag. 

Se programmet og meld deg på her

NB: Påmeldingsfrist 7. august

Kom-i-gang-dagen 13. august

 • Kl. 10.00-15.00
 • Sted: Gløshaugen

Her kan du finne ut av mange praktiske ting som du må ordne ved studiestart.

Les mer om Kom-i-gang-dagen

Immatrikulering 14. august

Immatrikulering del 1 (felles):

Les mer om immatrikulering del 1

Immatrikulering del 2:

Etter den felles immatrikuleringsseremonien møtes studieprogrammene for egne seremonier. 

 

Informasjonsmøte 15. august

Informasjonsmøte for studenter på Petroleumsfag.

Teknostart 16. - 24. august

Et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og pågår de to første ukene av semesteret.

Les mer om Teknostart

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka!

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim!

Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

For Petroleumsfag er det linjeforeningen Bergstuderendes forening som organiserer fadderuka for nye studenter.

Timeplan, pensum og PC

Timeplan og pensum vil bli informert om etter studiestart.

Du må ha egen standard bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. Det er ikke nødvendig med en kraftig og dyr maskin, programmene som blir brukt stiller ingen store krav til hverken maskinvare eller operativsystem. Vi anbefaler PC med Windows operativsystem framfor Mac. Modell og prisklasse velger du selv, men av erfaring er man tjent med å unngå de aller rimeligste alternativene.

Om petroleumsfag

Petroleumsfag er vitenskapen om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på det beste miljømessige og økonomiske vis. 

Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Olje og gass vil være dominerende energibærere i et 50-100 års perspektiv. Olje og gass til bl.a. transport, luftfart og petrokjemisk industri vil kreve en stabil og høy produksjon langt inn i vårt århundre og Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien.

Oljebransjen er en næring med store svingninger. For at Norge fortsatt skal ligge i toppen når det kommer til å være nyskapende og en pådriver for at denne næringen er mest mulig miljømessig bærekraftig, vil det være behov for mange smarte hoder i framtiden.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2017 var poenggrensen 50,0 for ordinær kvote, 51,1 i førstegangsvitnemålkvoten og 25 studenter ble tatt opp.


Jobbmuligheter

Velger du utdanning innenfor petroleumsfag, har du gode og svært interessante jobbmuligheter både i Norge og i utlandet. Nesten halvparten av Norges verdiskapning foregår i petroleumssektoren, en trend som vil holde seg i mange år fremover. 
Ca 1/3 av petroleumsressursene på norsk sokkel er enda ikke påvist, og bare ca halvparten av de påviste ressursene er produsert.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i petroleumsfag er et femårig masterprogram.

De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag og IT. I det tredje året velger du mellom to studieretninger: petroleumsfag og petroleumsteknologi. I de to siste årene fordyper du deg innen fem hovedprofiler basert på dine interesser og karriereønsker:

 • Boreteknologi
 • Petroleumsgeofysikk
 • Petroleumsgeologi
 • Petroleumsproduksjon
 • Reservoarteknologi og petrofysikk

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: 
Master i teknologi / sivilingeniør
Programkode: MTPETR
Studiepoeng: 300
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen/Valgrinda
Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194757

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for geovitenskap og petroleum

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.