Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Interaksjonsdesign

– Om studieprogrammet

Heltid og deltid

Master i interaksjonsdesign tilbys på to år heltid, samt tre og fire år deltid.

  • Ta mastergraden over 2, 3 eller 4 år
  • Samlingsbasert med stor fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet.
  • Studieavgift: Kun semesteravgift - 510 NOK i semesteret

Mer informasjon om organisering av studiet finner du også under avdelingens årshjul for mastergrader på studiets engelske nettsider.

Studiets innhold

En interaksjonsdesigner oversetter kunnskap og innsikt om brukere til noe som kan designes, utvikles eller produseres. En interaksjonsdesigner trenger bred metodekunnskap og gode fasiliteringsevner - en rik ”verktøykasse” med strategier – for å kunne innhente,  kvalitetssikre og strukturere informasjon. Videre må en interaksjonsdesigner kunne ta tak i et problem og løse dette, gjennom kreativitet, idegenerering og konseptuvikling. Studiet fokuserer  derfor både på designmetodikk og utviklingsmetodikk, og praktiske metoder for optimalisering av produkters og tjenesters brukskvalitet. Du vil lære å initiere, lede og utføre brukskvalitetsarbeid i prosjekt- og utviklings­sammenheng.

Studiet vil gi deg en bevissthet om menneskelige faktorer og forutsetninger ved grensesnitts- og interaksjonsdesign. Du vil få innsikt i sammenhengen mellom brukeres behov og løsningers nytteverdi og hensikt. Denne prosessforståelsen er nødvendig for at du som interaksjonsdesigner skal kunne designe ting i sammenheng, se den helhetlige kundeopplevelsen og ha innsikt i brukerenes tankesett, mentale modeller og brukskontekster.

I løpet av studiet vil du kunne fordype deg i områder som brukskvalitet og kognisjon, persepsjon og hukommelse, visuell design og effekt av kontrast, fonter og farger, universell utforming, helse­informatikk, ­metoder for evaluering og test av bruks­kvalitet, forsknings­metoder innen interaksjons­design, brukerorientert informasjons­arkitektur, søk og navigering, metoder for brukersentrert design, prosjekt­styring og systemutvikling.

Du vil også få kunnskaper om hvordan en arbeider vitenskapelig og forsker, og få tilgang til avansert teknologi som eye-tracker ved The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory (Farge­laboratoriet), Virtual Reality Headset for 3D Spill ved Game ­Technology laboratoriet og simulering av ulike akustikk- og lysforhold ved Norsk forskingslabora­torium for universell utforming. Her vil du også ha tilgang til avansert hjelpe­middelteknologi for utvikling og forskning mot brukere med funksjonsnedsettelser.

Studiet er sammensatt av moduler på 5-10 studiepoeng samt en masteroppgave på 30 studiepoeng. I tredje semester vil studentene få oppnevnt veileder til master­avhandlingen og planleggingen av arbeidet med avhandlingen vil begynne. All undervisning vil foregå på engelsk. Eksamener og emnearbeid kan også forventes på engelsk. Studiet blir tilrettelagt for de som ønsker å kombinere studiet med en aktiv jobb og tilbys derfor i tre- og fireårige varianter i tillegg til den ordinære toårige fulltidsvarianten. Det er muligheter for utveksling til internasjonale universiteter i 2. eller 3. semester.

Mer informasjon på de engelske sidene

All undervisning på Master i interaksjonsdesign foregår på engelsk, for mer informasjon om studieplan, emner etc besøk programmets engelske nettsider.

Studentintervju

Utdanningen gjør meg sikrere i rollen som interaksjonsdesigner

Studieprogram: Master i interaksjonsdesign, uteksaminert i 2016
Yrke: Interaksjonsdesigner i Dagbladet, Aller Media.
Navn: Sebastian Brage Hansen

Sebastian Brage Danielsen skrev masteroppgave om bruk av “usynlige brukergrensesnitt” med bluetooth og Internet-of-Things for å minske risiko for smitte gjennom berøring på sykehus. Han jobber i dag med interaksjonsdesign på web og med tjenester som gir brukerne muligheter å kunne gi og få tilbakemelding på interaksjon i Dagbladet, Aller Media.


 

Utdanningen gjør meg sikrere i rollen som interaksjonsdesigner

Studieprogram: Master i interaksjonsdesign, uteksaminert i 2016
Yrke: Interaksjonsdesigner i Dagbladet, Aller Media.
Navn: Sebastian Brage Hansen

Sebastian Brage Danielsen skrev masteroppgave om bruk av “usynlige brukergrensesnitt” med bluetooth og Internet-of-Things for å minske risiko for smitte gjennom berøring på sykehus. Han jobber i dag med interaksjonsdesign på web og med tjenester som gir brukerne muligheter å kunne gi og få tilbakemelding på interaksjon i Dagbladet, Aller Media.


 

Hvordan bruker du din utdanning i interaksjonsdesign i jobben?

På to måter. Dels i møte med mennesker utenfor kontoret. Mennesker vi snakker med for å kvalitetssikre det vi designer. Her er Dagbladet en god arbeidsplass fordi brukere av avisens tjenester finnes overalt. Dels bruker jeg utdanningen innad for å lage en bedre produkt og tjeneste. Jeg designer basert på arbeid med målingsinstrumenter, kvantitative tall og statistikk fra lesere av Dagbladet. Det er målingsinstrumenter som gjør det mulig for lesere å gi tilbakemelding på fakta og opplysningsfeil i vår journalistikk. Tallene bruker vi for å designe prototyper for web som vi tester og sammenligner før vi designer endelig versjon.

Fra utdanningen i Interaksjonsdesign har jeg fått et faglig vokabular for å forstå hva som er viktig i en testsituasjon og hvordan man skal tolke spørsmål og kommunisere med ulike brukere. Det er viktig å forstå alle tanke- og designprosesser bedre for å kunne analyserer et problem. Jeg tenker fundamentalt annerledes nå fra før jeg tok utdanning. Jeg er sikrere og mer åpen. Åpen for at min designløsning ikke nødvendigvis er den beste. Brukerne har ulike mentale modeller for å forstå et design, og jeg tror at jeg blitt mer ydmyk overfor å designe noe sammen med bruker.

Hvorfor søkte du deg til Gjøvik?

Jeg gjorde et overveid valg. Jeg ville ta en utdanning innen Interaksjonsdesign rettet mot digitale tjenester på web i umiddelbar nærhet av Oslo. Da er alternativene Arkitektur og designhøgskolen (AHO) i Oslo som arbeider både fysisk og med tjenestedesign, Universitetet i Oslo (UiO) som arbeider litt mindre fysisk og litt digitalt og Gjøvik som arbeider mest med design av digitale tjenester på web og mobil. Jeg har alltid vært interessert i å jobbe med det, og tror at internett er kommet for å bli. Derfor ble det Interaksjonsdesign i Gjøvik.

Hva har du mest nytte av fra din utdanning?

Kjennskap om designverktøy og det faglige vokabularet gjør at jeg kjenner meg sikrere i min rolle som designer.

Hvordan synes du en student i interaksjonsdesign skal forberede seg på jobb?

Du kan forberede deg på å forstå hvorfor interaksjonsdesign er viktig for en vanlig bruker, hvordan du som designer skal kunne forklare nytten av hva du gjør, slik at en ikke-designer forstår. Gå ut i arbeidslivet og vær nysgjerrig. Utdanningen er ferskvare, lær også av dem du møter ute i virkeligheten. De sitter med mye kunnskap om sin domene. Øv deg på å være ydmyk, det er viktig for å bli en god designer. Man kan ikke finne ut av problemer hvis man er hovmodig og ikke interesserer seg for hva som er viktig for menneskene som skal bruke designet ditt.

 

 

Fakta

Gradsnavn: Master in Interaction Design
Studieprogramkode:
MIXD (heltid)
MIXD-D (deltid)

Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid og deltid

Fakultet for arkitektur og design
Institutt for design

Sted: Gjøvik

Oppstart: Obligatorisk oppstartsseminar tirsdag 14. august 2018