Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Utenlandsopphold

Illustrasjonsbilde/FOTO

Studier i utlandet?
Det er ønskelig at så mange studenter som mulig benytter seg av muligheten til å ta et studieår i utlandet. For det første vil et studieår i utlandet gi muligheten til å lære et nytt språk og en ny kultur. I tillegg vil man få gode muligheter til å opparbeide seg et internasjonalt kontaktnettverk. I dagens globale samfunn er det ingen tvil om at kontakter både i Norge og resten av verden byr på unike muligheter senere i karrieren. Ved å studere i utlandet vil man få nye impulser man tar med seg tilbake til den norske studenthverdagen. Dette gir den norske utdanningen et løft i form av tilført kunnskap utenfra.

Studenter på to-årig master i Produktutvikling og produksjon tar gjerne ett semester ute, som oftest andre eller tredje semester. Det forutsettes at lærestedet er godkjent av NTNU og at emnene kan godkjennes som erstatning for de obligatoriske/valgbare emnene studenten har i sin studieplan ved NTNU. I tillegg skal studiebelastningen ved det utenlandske lærestedet tilsvare et fullt års studium eller semester ved NTNU.

Det blir stadig mer populært å ta en del av studiet i utlandet. For tiden er det San Diego og Santa Barbara i USA som er mest i vinden, men også reisemål som Nederland, Italia, Spania, Tyskland, Australia, New Zealand, Canada og England er populære.

Man trenger ikke reise ut et helt år. Det finnes egne programmer for studenter som bare ønsker å ta ett semester i utlandet.

NTNUs Internasjonale Seksjon kan gi deg informasjon og veiledning om utenlandsstudier, stipender, søknadsfrister, o.l.

Søknad om utenlandsopphold skal godkjennes av studieprogrammet.