Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig

Helse, miljø og sikkerhet

– Studiemiljø

Studiehverdagen

Studentene jobber nært og intensivt sammen i flere fag. Utdanningen benytter i stor grad praktiske eksempler der kunnskap blir formidlet gjennom forelesninger, feltstudier og laboratorieøvinger. Fagmiljøet har god kontakt med næringsliv og forvaltning, som også benyttes aktivt i undervisningen. Se emnesidene for informasjon om hvilke krav som stilles i de ulike fagene.

En har alltid utbytte fra å stille forberedt til forelesning, i tillegg til at dette muliggjør større deltagelse i forelesningene. Kanskje jobber du best i kollokvier, eller kanskje du trenger faste pauser for å holde produktiviteten oppe. Uansett er mulighetene her gode for at du kan jobbe på en måte som passer deg. Studentene har arbeidsplasser sentralt på campus. Her har de tilgang til egne lesesalsplasser, grupperom og datarom.

Det anbefales også følge med på aktiviteter som arrangeres av Bindeleddet og Teknologiporten. Kanskje holder din drømmearbeidsgiver bedriftspresentasjon via en av disse. Linjeforeningen for Master i HMS, Poka-Yoke, arrangerer også bedriftspresentasjoner eksklusivt for sine studenter.

Linjeforeningen Poka-Yoke

Linjeforeningen for Master i HMS heter Poka-Yoke (japansk for «idiotsikkert»). Poka-Yoke samler begge årstrinnene og bidrar til å skape et godt studiemiljø på tvers av disse. Linjeforeningsstyret arrangerer studietur og andre sosiale aktiviteter gjennom året, gjerne i samarbeid med ProMan, linjeforeningen for Project Management.

Thu, 09 Mar 2017 11:49:25 +0100